Burza

Zajímá tě umění a divadlo hlouběji? Zde najdeš přehled možností, jak se můžeš „dostat blíž“.

Uplynulé události najdeš v Archivu burzy.

Víte o nějaké další akci nebo jste sami pořadateli události, která by zde neměla chybět? Ozvěte se nám prosím na info@kmd-brno.cz, rádi přidáme!

Besedy a přednášky Časopisy Divadlo online Festivaly Podcasty Knihovny Výstavy Workshopy a kurzy Další Lekce myšlení v souvislostech
Rozsviť to s Edisonem
web
Národní divadlo / 3. 6. 2023

Pojďte si vyzkoušet, jak to asi tenkrát bylo, staňte se výzkumníky Thomase Alvy Edisona a projděte si Mahenovo divadlo tak, jak jej neznáte. Účastníci si během interaktivní herní prohlídky ověří znalosti o historii Mahenova divadla a prakticky se seznámí s některými Edisonovými vynálezy, bez kterých se dnes neobejde divadlo, ale ani divák ve svém každodenním životě.

Prohlídka je určena primárně hráčům od 10 do 13 let. 

Den dětí s Polárkou
web
Björnsonův sad / 3. 6. 2023

Léto je na dohled, konec školního roku i divadelní sezóny na dosah, cestovní horečka stoupá… Je nejvyšší čas připravit se na dobrodružné letní cesty! V parku na vás bude čekat bojovka Cesta za dobrodružstvím a skákací strašidelný hrad Caligari z Moravské galerie.

Na interaktivní divadelní procházce doprovodíte prince Ludvíka na jeho cestě za princeznou. Bude totiž potřebovat pomoc nejen od Dlouhého, Širokého
a Bystrozrakého
, ale hlavně od vás!

A nakonec do pomyslného divadelního nebe společně doprovodíme naši milovanou Tančírnu, která nás roztančí naposled.

Dětský den na provázku
web
Husa na provázku / 4. 6. 2023

Provázkovský dětský den letos přinese opravdu nabitý program! Čeká nás triptych tradičních ukrajinských pohádek „Kolobok, Koza Děreza, Telesik“ Divadla Láska, představení studentek JAMU „Domů“ o uprchlictví a hledání domova, „Dušanův zvěřinec“ aneb písničky o zvířátkách herce Dušana Hřebíčka, akční příběh „Neviditelná“ divadla Mikro-teatro a koncert kapely Bombarďák! A kdo bude chtít, může pro tuto speciální příležitost obléknout Husu dle vlastního vkusu do jakéhokoli módního kusu!

Dům kultury a konců
web
OC Dornych / 10. 6. 2023

Třetí ročník mezioborové události HaDivadla a platformy Terén.

Celodenní událost s názvem Dům kultury a konců nabízí prostor pro sdílení zkušeností, pocitů a idejí návštěvníků, tvůrců a průvodců. Přináší scénickou, zvukovou, výtvarnou a diskusní reflexi toho, čím mohou být konce. Konce nemusí být jen znakem krachu, úpadku, smrti a zániku, ale také transformace či pobídky ke vzniku čehosi nového. Mohou nabídnout proměnu toho, co již bylo dávno neživé nebo statické, v jinou dynamickou sílu a kvalitu.

Závěr sezóny na Provázku
web
Husa na provázku / 24. 6. 2023

Ještě než započnou divadelní prázdniny, bude příležitost se potkat, vydechnout a ještě jednou společně prožít čas srdce! Blešák, prodejní galerie umění všeho druhu, charitativní vaření i koncerty provázkovských a spřízněných garážových kapel.

E-Výstava: LUDVÍK KUNDERA
web
NdB online / 10. 3. – 17. 7. 2023

I když hlavní předmět jeho zájmu tvořila literatura, zasáhla renesanční osobnost LUDVÍKA KUNDERY do mnoha dalších odvětví, zejména do divadla a výtvarného umění. Na přelomu 50. a 60. let 20. století navázal úzkou spolupráci s tehdejším vedením Mahenovy činohry, především s uměleckým šéfem Milošem Hynštem a dramaturgem Bořivojem Srbou, a přímo pro činohru NdB napsal několik her. Jeho autorskou a dramaturgickou spolupráci s činohrou NdB v 60. letech 20. století i dramatická díla později provedená Mahenovou činohrou připomíná nová e-výstava archivu NdB.

Divadelní třída CED
web
Centrum experimentálního divadla / celoročně

Centrum experimentálního divadla v sezoně 2022/23 otevírá své brány mladým zájemcům (14–18 let) o divadlo – o jeho rozmanité formy, složky a přesahy. Pravidelné hodiny každou středu na Studiu CED povede lektorka Tereza Chvátalová.

1. laboratorium
facebook
CO.LABS / celoročně

Laboartorium je divadelně tvůrčí laboratoř pro nedivadelníky ve věku 20+ v prostorách zóny nezávislého umění a kulturního centra Co.Labs. V průběhu setkávání se její členové budou věnovat divadelní průpravě, analýze děl a představení a tvorbě krátkých autorských výstupů, jejichž premiéra proběhne na konci druhého semestru.

Divadelní studio PolarITY
web
Divadlo Polárka / celoročně

Divadlo Polárka hledá všechny zájemce ve věku mezi 12–14 lety, které baví divadlo, chtějí se v něm realizovat a chtějí být součástí něčeho nového. Jak název vypovídá: I TY můžeš být součástí vzniku nové inscenace, primárně půjde totiž o autorské divadlo. Ať už tě baví hrát, svítit, zvučit, či režírovat nebo s divadlem nemáš vůbec žádné zkušenosti, přijď na otevřenou hodinu a rozhodni se, zda máš zájem.

#buďjamák
web
Divadelní fakulta JAMU / celoročně

Program Divadelní fakulty JAMU ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU je určený středoškolákům, mladým lidem ve věku 15 – 20 let, se zájmem o divadlo a obsahuje 6 setkání v průběhu jednoho školního roku nebo 5 intenzivních dní v červenci. Jedná se o workshopy, semináře a návštěvy divadelních představení. V roce 2022 se program uskuteční  v týdnu od 11. 7. 2022. Setkání probíhají na půdě DF JAMU nebo na jiných výjimečných místech (divadelní zkušebny a podobně).

Více informací a přihlášku najdete na webu.

Open call – stáž pro studenty
web
CO.LABS / celoročně

Zóna nezávislého umění CO.LABS vypisuje open call pro studenty vysokých škol – uměleckých i uměnovědných oborů (JAMU, AMU, VŠMU, Katedra divadelních studií MUNI, Katedra divadelních a filmových studií UP). 

CO.LABS vypisuje stáž pro tyto oblasti: lektorská činnost ; komunitní aktivity ; marketing ; projektová produkce.

S přihláškami a případnými dotazy se obracejte na produkční Klaudii Klembarovou / e-mail: klaudia.klembarova@colabs.cz

Loutkářské umění
web
Moravské zemské muzeum / stálá expozice

Expozice čerpá z rozsáhlé loutkářské sbírky obsahující unikátní dokumenty předních marionetářských rodů a rodin, obzvláště moravských, a dále sbírky ochotnického loutkového divadla. Expozice nabízí jak typické loutky, dekorace, divadla a jiné dokumenty způsobem, který evokuje jejich divadelní funkci a historický kontext (sociální původ, společenské postavení a zázemí tvůrců, prostředí a atmosféru produkcí, konvence scénování, příznačný repertoár), tak loutky jako výtvarné artefakty neaspirující mnohdy na divadelní funkci.

Rande na Provázkem
web
Husa na provázku / 1. 5. 2023

Stůl, dvě židle a přesný počet nečekaně osobních otázek, po jejichž zodpovězení se do sebe dva lidé zaručeně zamilují. Tedy alespoň podle vědců. První máj na Provázku můžete strávit s kýmkoli, kdo je vám blízký. S milovanou osobou, čerstvou láskou, s kamarádem, mámou nebo dědou. Tak či tak vás čeká důvěrný rozhovor s drinkem a naší originální karetní hrou, kterou si také odnesete na památku.

Račte vstoupit do divadla
web
Moravské zemské muzeum / virtuální prohlídka

Výstava Račte vstoupit do divadla vychází z polozapomenutého fenoménu divadelních cedulí, ukazuje jejich obsahový i formální vývoj a všechny funkce, které cedule a divadelní plakát plnily a plní: ve své době sloužily jako pozvánka na představení a často i jako umělecký artefakt, v současnosti jsou jedinečným pramenem teatrologického bádání, umožňujícím přesnou rekonstrukci repertoáru divadel. Výstava je však koncipována šířeji – jako obraz divadelního života v českých zemích od 17. století, kdy vznikaly první periochy řádových scén (předchůdci pozdějších cedulí), do poloviny 20. století, s přesahy až do současnosti.

Ludvík Kundera – Hora dění
web
MZM: Dům Jiřího Gruši / prohlídka je možná po telefonické domluvě

Výstava přibližuje život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele, editora a výtvarníka Ludvíka Kundery. Výstava se skládá především z fotografií Josefa Ruszeláka a sbírkových předmětů (korespondence, fotografie, rukopisy) z Kunderovy pozůstalosti.

NaFilm
web
Národní filmové muzeum v Praze

Muzeum přibližuje fascinující svět filmu a nabízí zážitek pro děti i dospělé. Během návštěvy objevíte, jak film funguje, a poznáte jeho historii zábavnou a interaktivní formou. Originální exponáty propojují dějiny se současnými technologiemi. Stálé expozice bývají doplněny krátkodobými výstavami.

Muzeum Karla Zemana
web
Muzeum Karla Zemana v Praze

Muzeum představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Expozice mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů ve čtyřicátých letech minulého století až po díla z jeho posledního tvůrčího období. 

Filmový Barrandov – od historie k současnosti
web
Barrandov Studio / aktuálně v rekonstrukci

V rámci stálé expozice se Barrandov Studio představuje prostřednictvím kostýmů, rekvizit a dalších kuriozit. Filmpoint nabízí náhled do zákulisí filmových řemesel, konkrétně do kostymérny, maskérny a dílny, kde vznikají filmové dekorace.

eSbírky – kulturní dědictví online
web
aktuálně zveřejněno 205 654 sbírkových předmětů z 183 institucí

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů českých muzeí a galerií. Platforma slouží odborníkům, badatelům i laické veřejnosti. Obsah eSbírek tvoří zejména fotografie, audio – video nahrávky či 3D modely a je zpřístupněn bez finančního, lokálního a časového omezení.

Divadelní sbírka Národního muzea
web
Národní muzeum / pro badatele

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších hledisek. Je soustředěna především na historii divadla v Čechách a na Moravě v 19., 20. a 21. století a to jak profesionálního, tak amatérského. Sbírka obsahuje okolo 750 000 předmětů.

HaDivadlo: workshopy a rozborové semináře
web
HaDivadlo / celoročně

Divadlo pořádá workshopy (tvůrčí workshop, zážitková divadelní exkurze) a nabízí také rozborové semináře v divadle nebo přímo ve škole pro žáky ZŠ a SŠ.

ČT Art a iVysílání ČT
web
Česká i světová kultura

Záznamy a živé přenosy divadelních představení sledujte v programu ČT.

Pořady o divadle najdete na webu ČT iVysílání v sekci Kultura → Divadlo.

Dramox
web | facebook
ČR

Dramox je online platforma, která nabízí stovky divadelních záznamů z českých divadel.

Archa.ROOM
web
Praha, Divadlo Archa

Záznamy představení, rozhovory, playlisty.

NT home
web
Londýn, Velká Británie

Archiv inscenací National Theatre.

Théâtre française
web
Francie

Divadelní online platforma.

Die Deutsche Bühne
web | facebook
Německo

Divadelní představení online.

Dvě deci a chlebíček
web
podcast, ve kterém budete zváni do divadla 3x za minutu
Nachtkritik
web
Německo a Rakousko

Divadelní portál se sekcí online přenosů a digitálních záznamů.

Dringeblieben
web | facebook
Německo

Divadelní stream platforma.

Návštěvník online
web | facebook
Slovensko

Divadelní stream platforma.

Teatr polski online
web
Polsko

Umění online.

Stage Russia
web | facebook
Rusko

Divadelní stream platforma.

Moscow Culture Online
web
Moskva, Rusko

Umění online.

The Met Opera
web
New York, USA

Archiv inscenací Metropolitní opery.

Knihovna Divadelního ústavu ČR
web | facebook
Celetná 17, Praha 1

Knihovna je k dispozici všem zájemcům o divadlo od vědců a teoretiků, přes divadelní profesionály a studenty až po amatérské nadšence.

KDU je jednou z největších knihoven se zaměřením na oblast divadla. Knihovní fond obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, literatury příbuzných oborů, periodik a audiotéku. Přijďte – zaregistrujte se – bádejte.

Knihovna JAMU
web | facebook
Novobranská 3, Brno

Skladba knihovního fondu vychází z akreditovaných studijních programů divadelní a hudební fakulty (dramatická umění, taneční umění, hudební umění), k zapůjčení jsou knihy (vč. skript, divadelních her, beletrie), hudebniny, časopisy, CD, DVD, závěrečné práce. Součástí knihovny je Fond umělecké dokumentace.

Knihovna je přístupná i pro veřejnost.

Knihovna DAMU
web | facebook
Karlova 26, Praha

Knihovna Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Knihovna DAMU poskytuje výpůjční a referenční služby studentům a zaměstnancům AMU, přístupná je také i pro veřejnost s možností prezenčních výpůjček ve studovně.

Knihovna Katedry divadelních studií FF MU
web
Gorkého 7, Brno (areál FF MU)

Širokou škálu knih a časopisů vztahujících se k tématu divadla nabízí Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU (areál na Arne Nováka) a specializovaný fond najdete v Knihovně KDS FF MU.

Knihovna je přístupná i pro veřejnost.

Archiv a knihovna CED
web
Zelný trh 9, Brno

Archiv a knihovna Centra experimentálního divadla se sídlem v Divadle Husa na provázku.

Knihovna je přístupná badatelům a veřejnosti ve vybraných návštěvních hodinách po předchozí e-mailové rezervaci.

Divadelní a filmové oddělení Městské knihovny v Praze
web
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Divadelní a filmové oddělení slouží odborníkům i široké veřejnosti. Knižní fond obsahuje divadelní hry, memoárovou literaturu o hercích a tvůrcích, časopisy, sborníky, filmové scénáře, encyklopedie a slovníky či filmy na DVD. 

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea
web
Kapucínské nám. 8, Brno

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955 a spravuje sbírku teatrálií (ponejvíce moravik). V současné době pracoviště spravuje více než 87 tisíc sbírkových předmětů a odbornou specializovanou knihovnu o 14000 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům v oboru, ne laické veřejnosti.

Divadelní archivy
Divadla ČR

Informace o inscenacích, uměleckých souborech a historii divadla najdete v archivech konkrétních divadel.

Návštěva je možná po předchozí domluvě – více informací najdete na webu divadel.

Archiv Národního divadla Brno
web | facebook
Dvořákova 11, Brno

Divadelní archiv obsahuje fotografie, výstřižky, programy, plakáty, premiérové pozvánky ad. k inscenacím a umělcům NdB, dokumentaci ke koncertům, festivalům, zahraničním zájezdům NdB, výstavám, slavnostním představením, divadelním výročím, státním návštěvám ad. Dále dokumentaci k budovám, divadelní časopisy a hudební dokumentaci (notové materiály, libreta, činoherní texty).

Návštěva studovny je možná po předchozí domluvě.

Archiv Národního divadla Praha
web
Anenské náměstí č. 2, Praha

Inscenace, umělci, denní program, obrazový materiál a další informace.

Badatelská návštěva je možná pouze po předchozí e-mailové rezervaci.

HaDivadlo: dramaturgické úvody a besedy po představení
web
HaDivadlo / celoročně

Přehled dramaturgických úvodů a besed po představení najdete v aktuálním programu divadla.

Dramaturgické úvody probíhají před představením a jejich cílem je přiblížit divákům tvůrce a dílo, a také inscenační uchopení.

Moderované besedy s tvůrci a herci probíhají po představení.


Divadlo Husa na provázku: lektorské úvody
web
Divadlo Husa na provázku / celoročně

Přehled lektorských úvodů najdete v aktuálním programu divadla.

Lektorské úvody probíhají před představením a jejich cílem je přiblížit divákům tvůrce a dílo, a také inscenační uchopení.

Národní divadlo Brno: lektorské úvody
web
Národní divadlo Brno / celoročně

Přehled lektorských úvodů najdete v aktuálním programu divadla.

Lektorské úvody probíhají před představením a jejich cílem je přiblížit divákům tvůrce a dílo, a také inscenační uchopení.

Divadelní kroužky Paměti národa Jižní Morava
web | facebook
Brno / celoročně od 20. 9.

Přihlaste se do podzimního semestru Divadelního kroužku Paměti národa Jižní Morava a přijďte objevovat známé i téměř zapomenuté příběhy sportovních osobností napříč historií 20. století. Pomocí divadelních technik budete společně hledat autorské zpracování inscenace v propojení s vlastními aktuálními tématy společnosti. 

A jak zahrát sportovce nebo znázornit sportovní prostředí na divadle? Kolik to bude stát spálených kalorií? To se dozvíte v podzimním semestru divadelního kroužku na téma sport a politika.

Každé úterý se na vás bude těšit lektorka Terka Chvátalová.

Nedělní workshopy Divadla Polárka
web | facebook
Divadlo Polárka / celoročně

Série na sebe navazujících nedělních divadelních workshopů pro veřejnost.
Můžete přijít na jeden nebo na všechny a vyzkoušet si divadlo z různých úhlů!

Workshopy pro děti od 7 do 12 let.

Přijďte si v rámci nedělních workshopů vyzkoušet jednotlivé divadelní profese a poznat celý proces tvorby představení. Dohromady půjde o sedm nedělních dopolední v průběhu celé sezóny, a to vždycky od 9 do 12 hodin.

Divadelní workshopy v Radosti
web
Divadlo Radost / celoročně

Divadlo Radost vám ukáže tajemství divadelního zákulisí, prozradí více o jednotlivých divadelních profesích – budete si moci vyzkoušet, jaké je to být hercem, a s lektorkami si vyrobíte různé druhy loutek.

Radost pořádá divadelní dílny k inscenacím (určeno školám) a výtvarné a divadelní workshopy.

Ateliér Divadla na cucky
web
Divadlo na cucky, Olomouc / celoročně

Divadlo nabízí taneční, dramatické a seberozvojové kurzy pro všechny od 3 let. Tady je přehled několika z nich, více info najdeš na webu.

Dramaťák 7+: Herecká průprava pro děti ve věku 7–12 let.

Máš nápad?: Jestli je ti 11–20 let, přijď si ho k nám ZDARMA zrealizovat.

Dramaťák 13+: Výtvarně–dramatický kurz pro zájemce ve věku 13–17 let.

Seber se(be): Páteční seberozvojová dílna pro zájemce do 30 let.

audio JAMU
web
tvorba studentů z Divadelní a Hudební fakulty JAMU
Budoucnost divadla
web
rozhovory o budoucnosti divadla nejen s kolektivem HaDivadla
prvzk_people
web
podcast Divadla Husa na provázku, audioprostor scény současných témat a nečekaných forem
Suflér
web
podcast Divadelního ústavu věnovaný současnému umění a kultuře
Tyjátr
web
pravidelná rubrika na Radiu Wave věnovaná divadlu
Reflexe: divadlo!
web
aktuální dění na českých a světových jevištích v pořadu na ČRo Vltava
ArtCafé
web
témata a osobnosti mimo hlavní kulturní proud v pořadu na ČRo Vltava
Kulisa – podcast DNz
web
otevřené dveře do backstage Divadla Na zábradlí

Festival Sítko 2023
web | facebook
Brno / 24.–28. 5. 2023

Sítko je festival každoročně pořádaný prvním ročníkem Ateliéru Divadla a výchovy na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění.

Ve dnech 24. až 28. května roku 2023 se můžete těšit již na 21. ročník tohoto festivalu, tentokrát ve znamení Mikrosvětů. Hlavním posláním festivalu je setkání absolventů, současných studentů, pedagogů a zájemců o činnost ateliéru a příbuzných oborů.

Úrodná půda – podcast DNz
web
cyklus rozhovorů o všem, co se týká divadla, uvádí dramaturgové DNz
MALÉhRY
web
podcast Divadla Bolka Polívky
Podcast Národního divadla moravszkoslezského
web
režiséři, choreografové, umělci i dění za oponou NdM
Podcast Národního divadla
web
činohra, opera, balet a laterna magika / pohled na jeviště i do zákulisí
MdB podcast
web
rozhlasové pořady s herci a tvůrci MdB nejen o aktuálních inscenacích
Divadlo do uší
web
podcastový kanál Městských divadel pražských
Podcast Divadla pod Palmovkou
web
rozhovory, povídky, aktuální témata
Vinohradské poslouchadlo
web
rozhovory z oblíbených Večerů bez líčidel s herečkami, herci, autory a režiséry
Setkání-Stretnutie
web | facebook
Zlín / 24.–28. 5. 2023

Mezinárodní divadelní festival Setkání-Stretnutie se zaměřuje na konfrontaci současné inscenační tvorby v Čechách a na Slovensku. Cílem festivalu je upozornit na aktivní vztahy českých a slovenských divadel a divadelníků, tvůrčích týmů, ukázat výsledky vzájemné spolupráce, vyvolat diskusi o vzájemném dialogu české a slovenské divadelní kultury.

Pražské Quadriennale
web | facebook
Praha / 8.–18. 6. 2023

Pražské Quadriennale vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí, a umožnit tak seznámení se současnou scénografií profesionálním a začínajícím umělcům i široké veřejnosti. Výstavy, festivaly a vzdělávací programy pořádané jednou za čtyři roky podporují experimentování, networking, inovaci a budoucí spolupráci mezi umělecky činorodými autory.

Loutkářská Chrudim
web | facebook
Chrudim / 30. 6.–6. 7. 2023

V roce 1951 vznikl v Chrudimi nejstarší nepřetržitě dosud trvající loutkářský festival na světě – Loutkářská Chrudim – v hlavním programu uvádí výběr toho nejlepšího z českého amatérského loutkového divadla v daném roce, který je doplňován inspirativními profesionálními inscenacemi dalšího programu s mezinárodní účastí. 

Mezinárodní divadelní festival Regiony
web | facebook
Hradec Králové / 23.–30. 6. 2023

Dříve festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program patří mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové. Dramaturgie festivalu nabízí průřez současnou českou divadelní scénou od amatérských souborů, přes studentská představení a nezávislé profesionální soubory po inscenace renomovaných českých scén.

MAČ 2023: čestný host Norsko
web | facebook
Divadlo Husa na provázku / 1.–31. 7. 2023

Největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení vznikl v roce 2000 v Brně a v průběhu času se rozšířil i do dalších měst. V roce 2023 proběhne 24. ročník v Brně, Ostravě a Bratislavě. MAČ zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna z nich, domácí, reprezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá písemnictví země, která je v daném roce čestným hostem. Letošním čestným hostem je Island.

Šrámkova Sobotka
web | facebook
Sobotka / 1.–8. 7. 2023

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury konaný každoročně na počest významného soboteckého rodáka básníka Fráni Šrámka. Součástí festivalu jsou odborné přednášky, autorská čtení, divadelní představení, koncerty a v neposlední řadě také dílny s předními českými umělci a odborníky. Předzvěstí Šrámkovy Sobotky se stala v roce 1947 krajová přehlídka o­chot­nic­kých souborů, iniciovaná a or­ga­ni­začně zajištěná soboteckým kulturním pra­cov­ní­kem MUDr. Aloisem Kafkou. Pokusil se tak navázat na před­válečnou tra­dici divadelních představení pořádaných zejména soboteckými studenty za účasti rodáka Fráni Šrámka.

Theatrum KUKS
web | facebook
Kuks / 23.–27. 7. 2023

Dvacet let, to už by se snad mohlo nazvat tradicí. A festival THEATRUM KUKS, to je navazování na tradici… na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu, které ze zapadlého údolí ve východních Čechách na přelomu 17. a 18. století postupně vybudoval hrabě František Antonín Špork.

Letní filmová škola Uherské Hradiště
web | facebook
Uherské Hradiště / 28. 7.–3. 8. 2023

Letní filmová škola Uherské Hradiště je již řadu let největším nesoutěžním filmovým festivalem v České republice. Cílem akce je rozšiřovat filmový obzor členů filmových klubů a filmových nadšenců (z nich velkou část tvoří středoškolští a vysokoškolští studenti) a seznamovat je s filmovým uměním v nových a netradičních souvislostech. Filmy jsou promítány v sálech a letních kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti. Festival se neomezuje pouze na filmové projekce, ale lze navštívit i bohatý doprovodný program, a to výstavy, divadelní představení a koncerty. 

Jiráskův Hronov
web | facebook
Hronov / 28. 7.–5. 8. 2023

Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla v Hronově. Název nese podle místního rodáka, spisovatele Aloise Jiráska. Festival je mezidruhový, konají se tu inscenace činoherního, pohybového či experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními se zde konají výstavy.

ŠTETL FEST 2023
web | facebook
Brno / 31. 8.–3. 9. 2022

Multižánrový festival židovské kultury ŠTETL FEST nabídne během třídenního programu přednášky současných duchovních autorit judaismu, vystoupení představitelů české i světové literatury a publicistiky, divadlo, výstavy, besedy, program pro děti, a spoustu koncertů, žánrově se pohybujících od tradiční hudby po současný jazz a rap.

…příští vlna/next wave…
web | facebook
Praha 20.–28. 9. / Brno 6.–8. 10. 2023

Festival …příští vlna / next wave… je platformou pro domácí scénu alternativního divadla a umění, je příležitostí k prezentaci toho, co teprve přichází, dosud neznámého a nezavedeného odehrávajícího se na pomezí divadla a otevřeného všem jeho různým mutacím – tanečním, pohybovým, akčním, fyzickým, vizuálním a jiným. Hranice divadla překračuje i směrem k výtvarnému umění, hudbě, literatuře, filmu či novým médiím… Festival dlouhodobě mapuje performační dění v České republice prezentací a iniciací původních projektů a premiérových titulů výrazných osobností, které ovlivňují podobu současné, zejména nezávislé kultury.

Moravský podzim
web | facebook
Brno / 1.–22. 10. 2023

Moravský podzim je hudební festival klasické hudby v Brně, který se koná každoročně od roku 1966. Při svém vzniku byl přísně tematický, zahrnoval mimo koncerty a operní představení také muzikologická kolokvia.

Radio Ivo
web
přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna bez jakékoli transformace
Divadelní noviny
web | facebook
kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky
vydává Společnost pro Divadelní noviny
Svět a divadlo
web | facebook
časopis o světě divadla a divadle světa
dvouměsíčník / vydává spolek SAD
Divadelní revue
web | facebook
odborné recenzované teatrologické periodikum
vychází třikrát ročně / vydává Institut umění – Divadelní ústav
Theatralia
web | facebook
revue současného myšlení o divadelní kultuře
pololetník / vydává FF MUNI
KriTh
web | facebook
webový časopis kritické theatrum
vydává FF MUNI
Hybris
web | facebook
časopis pro kritiku a divadlo
vychází třikrát ročně / vydává DAMU
Ateliér 205
web | facebook
časopis DF JAMU
občasník / vydává DF JAMU
Loutkář
web | facebook
nejstarší loutkářský odborný časopis na světě
čtvrtletník / vydává spolek Loutkář
Tvořivá dramatika
web
časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež
vychází třikrát ročně / vydává NIPOS-ARTAMA a DAMU
Taneční zóna
web | facebook
časopis zabývající se současným tancem, tanečním a pohybovým divadlem, pantomimou i fenoménem nového cirkusu
občasník / vydává Sdružení pro podporu revue současného tance
Amatérská scéna
web | facebook
portál pro amatérské a nezávislé divadlo
Host
web | facebook
brněnský literární časopis
měsíčník / vydává HOST
Tvar
web | facebook
nejčastěji a nejdéle vycházející literární časopis v ČR
obtýdeník / vydává Klub přátel Tvaru
Disk
web | facebook
časopis pro studium scénické tvorby
vycházel v letech 2002–2012 / vydávala DAMU
RozRazil (revue na Provázku)
web
měsíčník věnovaný umělecké tvorbě a její reflexi, úvahám, reakcím a ohlasům na společenské otázky / poslední číslo vyšlo v roce 2015
Acta scaenographica
web
umělecko-technický divadelní sborník a informační zprávy Scénografické laboratoře při Národním divadle / 1960-1971 ; 1963-1971
Slovenské divadlo
web | facebook
recenzovaný vedecký časopis pre oblasť teórie a histórie divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia
Shakespeare Quarterly
web
refereed journal committed to publishing articles in the vanguard of Shakespeare studies
Theatre Journal
web | facebook
Theatre Journal features social and historical studies, production reviews, and theoretical inquiries that analyze dramatic texts and production
Theatre Design & Technology
web
the journal for design, production, and technology professionals in the performing arts and entertainment industry
PAJ: A Journal of Performance and Art
web
PAJ explores innovative work in theatre, performance art, dance, video, writing, technology, sound, and music, bringing together all live arts in thoughtful cultural dialogue
New Theatre Quarterly
web
New Theatre Quarterly provides a vital international forum where theatrical scholarship and practice can meet and where prevailing dramatic assumptions can be subjected to vigorous critical questioning
The Drama Review
web | facebook
TDR traces the broad spectrum of performances, studying performances in their aesthetic, social, economic, and political contexts
Martina Musilová: Dialogické jednání s vnitřním partnerem
web
21.–23. 5. 2021, 13–16:30 hodin

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je možností prozkoumávat tzv. veřejnou samotu. Díky této psychosomatické disciplíně, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil, si zkusíte samomluvu a samohru – zakusíte jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (resp. se svým vnitřním partnerem) před zraky ostatních přítomných. Díky této zkušenosti objevíte autenticitu, spontánnost a hravost v jednání i prožívání, kterou můžete následně dostat i do dalších oblastí svého života a své tvorby.

Ivan Vyskočil o dialogickém jednání říká: „Může být a bývá, jak už řečeno, vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci, a tedy pro hlubší a přesnější, „vodivější“ empatii, poznání a přijetí druhého, pro setkání v pravém slova smyslu. Může být a bývá prožitím, poznáním a studiem principů dramatické hry. Může být a bývá prožitím, poznáním a studiem nepředmětného herectví (hráčství, aktérství).“

(Vyskočil, Ivan: Dialogické jednání – heslo k autorizaci)

Přijďte se zkusit vydat na cestu společného zážitku z dialogického jednání s vnitřním partnerem, která vás povede ke svobodnějšímu a tvořivějšímu projevu. Kurz je určen pro začátečníky bez předchozí zkušenosti s touto disciplínou. Pohodlné oblečení je vítáno.

Hendrik Martz: Introduction into the Meisner technique
web
15.–18. 4. 2021, 10–19 hodin

This four day workshop is designed to give the participants an overview over the Concepts of famous US – Acting Teacher Sanford Meisner in his Meisner Technique.

The Meisner Technique is a systematic approach to train actors, to truly listen and react upon impulse, rather than waiting for text cues. It will change the way you behave on stage and in your work. Through applying the technique, a deep contact between you and others will be established. The result is not another standardized performance, but truthful, authentic moments, which make your performance unique. Instead of playing a part and exchanging lines, you “are” the character and you are having a human dialogue based upon your own truth.

The workshop will cover the foundation of the technique which is the exercise “Repetition” and it will also add exercises such as “Knock at the door” and “Independent Activity”.

The Meisner Technique is suitable for actors working in Theatre, Improvisation or in Film / TV.

Chceš hrát přímo v divadelním souboru? V Brně je hned několik příležitostí!

Divadelní soubor ASpol | web

Divadelní soubor Bandajá | web

Dramatická Jelita | facebook

Dramatický kroužek RáDi | web

Nové kurzy herectví – Lektor v Brně Jan Lepšík

Nové kurzy herectví nabízí své programy pro široké spektrum zájemců od zvědavců, kteří by rádi jen přičichli k tomu, co to vůbec herectví je, přes notorické stydlivce a trémisty po extrovertní šoumeny, kteří by se rádi zdokonalili v improvizaci, až po uchazeče na hereckou školu, a také třeba osoby, které by si rády zahrály v nějakém divadelním kuse. Setkáte se nejen s Honzou a Markétou, ale také s dalšími skvělými lektory, kteří opravdu umí. Nabídka kurzů je opravdu pestrá!

Najdi skryté možnosti svého hlasu – workshop Evy Vrbkové
web

Workshop je určen i pro nezpěváky!

Prostřednictvím tohoto workshopu se můžete o vašem hlasu a o vás samých dozvědět více.

Vyzkoušíte si jednak sílu vašeho hlasu, jeho barevnost, různorodost a pokusíte se také eventuálně hledat brzdu, kterou si bráníte váš hlas využít naplno.

#buďjamák

V rámci programu #buďjamák, který je určen všem, kteří si chtějí vyzkoušet studium na JAMU nanečisto, proběhnou 4 tematické bloky – jednou za měsíc, vždy v sobotu. Můžeš zajít na přednášky nebo workshopy, obojí povedou lidé, kteří jsou především aktivními tvůrci, ale mají zároveň zkušenost s pedagogickým působením.
Registrace pro akademický rok 2020/21 ukončena, ale sledujte facebook!

Divadlo Husa na provázku

Dentios doluptataquo odit occatquatis estrum quae ditatio nsenit est as inullaccus sus et, quis evel eatem. Derum alibusa essusam sitatur. Endigni mporumq uatur, teniendi ium ea solum et quiberf errore plabo. Que re nonsenda dolorae ptatessimi, simodis dolorehentis explabo reperem poresequibus dolesti usant, nihil mint, occatus. Pusťte si

Archiv burzy