Divadlo Feste

Pokoušení

Vstupenky
autor: Václav Havel
režie: Jiří Honzírek
premiéra: 20. 04. 2021

Vlastní variantu faustovské legendy napsal Václav Havel v roce 1985. Stejně jako v prastarém příběhu, jde i v Pokoušení o smlouvu s ďáblem, také zde hrdina neúspěšně čelí pokušitelovým svůdným nabídkám.

Hra o jeho duši se ale odehrává v autorově (i naší) současnosti. Aktuální souvislosti hry oslovily režiséra Jiřího Honzírka: „V mediálním prostoru či na sociálních sítích, klademe si stále naléhavěji otázku, zda-li by se vnímání osobní i kolektivní loajality nemělo posouvat od pocitu nevyhnutelnosti a danosti k vědomí možností, za něž jsme odpovědní jen my sami.“