Studio Marta

Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

Vstupenky
140 min.
s přestávkou
autor: William Shakespeare
režie: Ivo Krobot
premiéra: 09. 09. 2021

Večer tříkrálový je jednou z největších Shakespearových komedií splétající několik různorodých motivů i dějových linek. Je bezostyšně vystavěn na dobových komediálních konvencích trans-genderových převleků a nekorektních vztazích sluhů a pánů. Živočišná bujarost se v něm střetává s puritánskou touhou po mravnosti stejně jako duch masopustních veselic s panujícím společenským řádem. Přitom jeho hlavním motivem je ovšem pochopitelně láska, její upřímnost i omylnost, slabost i síla.

Na vybraná představení Studia Marta mají členové KMDB vstupenku za 80 Kč!