Zpět na Burzu

Časopisy

Divadelní noviny
web | facebook
kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky
vydává Společnost pro Divadelní noviny
Svět a divadlo
web | facebook
časopis o světě divadla a divadle světa
dvouměsíčník / vydává spolek SAD
Divadelní revue
web | facebook
odborné recenzované teatrologické periodikum
vychází třikrát ročně / vydává Institut umění – Divadelní ústav
Theatralia
web | facebook
revue současného myšlení o divadelní kultuře
pololetník / vydává FF MUNI
KriTh
web | facebook
webový časopis kritické theatrum
vydává FF MUNI
Hybris
web | facebook
časopis pro kritiku a divadlo
vychází třikrát ročně / vydává DAMU
Ateliér 205
web | facebook
časopis DF JAMU
občasník / vydává DF JAMU
Loutkář
web | facebook
nejstarší loutkářský odborný časopis na světě
čtvrtletník / vydává spolek Loutkář
Tvořivá dramatika
web
časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež
vychází třikrát ročně / vydává NIPOS-ARTAMA a DAMU
Taneční zóna
web | facebook
časopis zabývající se současným tancem, tanečním a pohybovým divadlem, pantomimou i fenoménem nového cirkusu
občasník / vydává Sdružení pro podporu revue současného tance
Amatérská scéna
web | facebook
portál pro amatérské a nezávislé divadlo
Host
web | facebook
brněnský literární časopis
měsíčník / vydává HOST
Tvar
web | facebook
nejčastěji a nejdéle vycházející literární časopis v ČR
obtýdeník / vydává Klub přátel Tvaru
Disk
web | facebook
časopis pro studium scénické tvorby
vycházel v letech 2002–2012 / vydávala DAMU
RozRazil (revue na Provázku)
web
měsíčník věnovaný umělecké tvorbě a její reflexi, úvahám, reakcím a ohlasům na společenské otázky / poslední číslo vyšlo v roce 2015
Acta scaenographica
web
umělecko-technický divadelní sborník a informační zprávy Scénografické laboratoře při Národním divadle / 1960-1971 ; 1963-1971
Slovenské divadlo
web | facebook
recenzovaný vedecký časopis pre oblasť teórie a histórie divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia
Shakespeare Quarterly
web
refereed journal committed to publishing articles in the vanguard of Shakespeare studies
Theatre Journal
web | facebook
Theatre Journal features social and historical studies, production reviews, and theoretical inquiries that analyze dramatic texts and production
Theatre Design & Technology
web
the journal for design, production, and technology professionals in the performing arts and entertainment industry
PAJ: A Journal of Performance and Art
web
PAJ explores innovative work in theatre, performance art, dance, video, writing, technology, sound, and music, bringing together all live arts in thoughtful cultural dialogue
New Theatre Quarterly
web
New Theatre Quarterly provides a vital international forum where theatrical scholarship and practice can meet and where prevailing dramatic assumptions can be subjected to vigorous critical questioning
The Drama Review
web | facebook
TDR traces the broad spectrum of performances, studying performances in their aesthetic, social, economic, and political contexts
Zpět na Burzu