Brněnská divadla
Klub mladých diváků Brno
1 Klub mladých diváků Brno

Produkce KMDB sídlí stejně jako HaDivadlo, které za klubem stojí, v Alfa pasáži na Poštovské ulici. Klub vedle repertoáru složeného z nabídky zapojených divadel nabízí vlastní doprovodné akce.

Festival Divadelní svět Brno
2 Festival Divadelní svět Brno

Jeden z největších divadelních festivalů v České republice je unikátním spojením spolupráce brněnských scén Národního divadla Brno, Husy na provázku, Městského divadla Brno, Divadla Radost, Divadla Polárka a uměleckých scén JAMU. Přiváží do Brna delikátní výběr zahraničních inscenací a to nejlepší z českého divadla za příslušný rok. Festival Divadelní svět Brno je několik dnů nabitých velkou činohrou, komorními projekty, tanečními inscenacemi, site specific performancemi, doprovodného programu i akcí pro profesionály. Festival je každoročně naplněn představeními, které spadají jak do opakujících se dramaturgických linií, tak inscenacemi reflektující aktuální témata i dokumentární tvorbou věnující se některou z divadelních osobností, která se stala ve svém oboru fenoménem. V letošním roce se festival Divadelní svět Brno uskuteční od 17. do 28. května 2024.

Více informací připravujeme

Balet Národního divadla Brno
3 Balet Národního divadla Brno

Balet Národního divadla Brno je druhým největším profesionálním baletním souborem v České republice s více než stoletou historií. Svoje významné místo na evropské mapě si upevnil už v roce 1938 premiérou Romea a Julie od Sergeje Prokofjeva. V současnosti nabízí Balet NdB svým divákům repertoár bohatý na klasiky jako Bajadéra, Labutí jezero nebo Louskáček. Od roku 2013 je uměleckým šéfem jeden z nejvýraznějších slovenských choreografů, bývalý první sólista a umělecký šéf baletu SND, Mário Radačovský. S jeho příchodem začal soubor obohacovat svoje portfolio také o neoklasické a moderní choreografie současných světových tvůrců jako Nacho Duato, Johan Inger, Jiří Kylián, Edward Clug alebo Valentina Turcu.

Vstupenky na vybraná představení NdB vyřídíte nejlépe osobně v Zákaznickém centru (Dvořákova 589/11). S Klubovou kartičkou můžete získat vstupenky do vybraných cenových zón, které se mohou u jednotlivých inscenací lišit.

CO.LABS
4 CO.LABS

CO.LABS je otevřená, kreativní a nezávislá platforma, jenž aktivně zabezpečuje podporu, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů. Vznikla v říjnu 2021 jako reakce na uzavřenost systému zřizovaných repertoárových divadel v Brně. CO.LABS velmi aktivně klade důraz na podporu profesionálních českých i zahraničních tvůrců a tvůrkyň z oblasti performing arts a dalších uměleckých oblastí formou nejrůznějších podpůrných programů. Vedle vlastní dramaturgie zaměřené na autorské projekty z oblasti nové činohry, fyzického divadla a hraničních divadelních forem, slouží též jako platforma pro nezávislé subjekty i jednotlivce bez stálého prostoru k prezentaci jejich tvorby. Skrze různé umělecké aktivity (debaty, diskuse, výstupy z rezidencí ve formě work in progress, workshopy pro širokou veřejnost, dílny ke konkrétním projektům, podcasty atd.) kontinuálně propojuje komunitu tvůrců a tvůrkyň s komunitou návštěvníků a návštěvnic. Zóna nezávislého umění CO.LABS je tvořena skupinou kreativních osobností, jejichž snahou je vytvářet dynamické a tvůrčí prostředí s otevřeným sdíleným prostorem, ve kterém je prolínání uměleckých druhů, žánrů, forem a názorů nutností. Usiluje sjednocení profesionální nezávislé divadelní sféry v Brně. Sídlí v budově sokolského stadionu na Kounicově 20.

Činohra Národního divadla Brno
5 Činohra Národního divadla Brno

Činohra Národního divadla Brno je nejstarším českým profesionálním souborem města – její počátky spadají do osmdesátých let 19. století. Po první světové válce se zde, pod vedením Jiřího Mahena, rozvinula péče o českou divadelní hru a o uvádění světového dramatu. Působí v budovách Mahenova divadla a v divadle Reduta. „Mahenova činohra“ dodnes udržuje a rozvíjí českou divadelní tradici a pěstuje vědomí kontinuity české kultury.

Vstupenky na vybraná představení NdB vyřídíte nejlépe osobně v Zákaznickém centru (Dvořákova 589/11). S Klubovou kartičkou můžete získat vstupenky do vybraných cenových zón, které se mohou u jednotlivých inscenací lišit.

Divadlo Bolka Polívky
6 Divadlo Bolka Polívky

Divadlo Bolka Polívky se usídlilo v budově na Jakubském náměstí v Brně v roce 1993 a 17. září téhož roku zde autorským představením Bolka Polívky Trosečník zahájilo svoji činnost a svou první sezónu. Za dvacet sedm let existence se zde vystřídala řada projektů principála Bolka Polívky. Divadlo nabízí celou řadu inscenací z vlastní produkce, hostují zde také výrazné české divadelní scény – např. Divadlo Na zábradlí, Divadlo Petra Bezruče či La Fabrika.

Aktuálně divadlo hraje v Dělnickém domě (Židenice, Jamborova 3323/65). Pokladna na Jakubském náměstí ale stále funguje jako hlavní místo pro prodej vstupenek.

Divadlo Feste
7 Divadlo Feste

Divadlo Feste je angažovaná kulturní platforma s těžištěm v divadelním umění. Způsob práce, divadelní žánry a dramaturgická rozhodnutí odvíjí od společensko-politických problémů, které se snaží komentovat, nahlížet nebo představovat veřejnosti. Divadlo Feste je nezávislým profesionálním divadlem působícím v Brně. Za dobu své existence uvedlo více než 40 inscenací, které prezentovalo v Brně, po celé ČR a v zahraničí. Zaměřuje se na tabuizovaná, sociální a politická témata, často pracuje s historickými momenty a postavami. Pracuje také s neherci, kteří jsou v obtížných životních situacích. Divadlo Feste propojuje svět umění se světem humanitních věd – pracuje s výzkumy daných témat (FSS MU, FF MU v Brně). Svou prací Feste usiluje o rozvoj občanské společnosti a o rozvoj zodpovědnosti a angažovanosti společnosti ve věcech kvality života.  Svou tvorbou se dlouhodobě snaží vést s publikem dialog. Divadlo Feste působí v prostoru Industra STAGE v areálu Nové Zbrojovky v Brně.

Divadlo Kapitola
8 Divadlo Kapitola

Na počátku bylo slovo a to slovo bylo ve mně a to slovo bylo já. 

Jenomže já je někdo jiný.

Mladé, autorské divadlo reagující svou dramaturgií na současná společenská témata. Ve své tvorbě se zaměřuje převážně na spolupráci s mladými umělci. V souboru divadla jsou studenti středních i vysokých uměleckých škol, ale také jejich absolventi a umělci z praxe. Ve svých inscenacích propojuje prvky klasické činohry, pohybového divadla a někdy i kabaretu. Na repertoáru divadla se objevují také site-specific inscenace, které si kladou za cíl přinést divákovi ojedinělý zážitek v netradičních prostorech. Aktuálně nejvíce působí v brněnském divadle Lumos, ale potkat je můžete třeba i v ostravských dolech.

Divadlo na Orlí
9 Divadlo na Orlí

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU je jako nová divadelní scéna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v provozu od roku 2012. Kulturnímu Brnu nabízí variabilní scénu mladého umění a k současné architektonické podobě města přispívá zástavbou proluky z doby 2. světové války moderní budovou z ateliéru brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. Posláním Divadla na Orlí je poskytnout prostor pro výuku studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, a to zejména v oblasti hudebně-dramatického divadla, tedy především opery a muzikálu – ale samozřejmě i všech dalších hudebně-dramatických žánrů, jaké v současném divadle vznikají.

Divadlo Husa na provázku
10 Divadlo Husa na provázku

Scéna současných témat a nečekaných forem. Umělecké hnutí, jehož počátky sahají do druhé poloviny šedesátých let. Od roku 1967 spojuje divadelníky, spisovatele, hudebníky i výtvarníky, pro něž je umění životním postojem a umělecká tvorba výsadou. Poetiku tohoto divadla – hnutí charakterizují důrazy na rozvíjení jedinečného dědictví takzvané nepravidelné dramaturgie, sílu imaginace a sdílenou tělesnost. Při své práci staví na svobodě projevu, otevřenosti dialogu a názorové pluralitě a prostřednictvím svých produkcí dlouhodobě usiluje o šíření těchto hodnot a kultivaci středoevropské občanské společnosti. Divadlo Husa na provázku dnes zaujímá jedinečné místo na evropské divadelní mapě a jeho cenami ověnčené produkce jsou pravidelnými hosty na festivalech v Česku i zahraničí.

Divadlo Polárka
11 Divadlo Polárka

Děti a mladí diváci jsou tady jako doma! Divadlo Polárka funguje od roku 1999 a jeho dramaturgie sahá od představení pro úplně nejmenší děti po středoškoláky a dospělé. Snaží se být svým divákům „průvodcem k divadelní dospělosti“ – doprovodit je od prvního seznámení s divadlem až po chvíli, kdy se jako mladí dospělí začínají sami orientovat na divadelní scéně. Divadlo v pojetí Polárky je pak krom zábavy především formou poznávání světa, hodnot a rozkrývání témat, o kterých stojí za to společně mluvit. A nakonec, Polárka je divadlo autorské, které hledá nové a živé způsoby divadelního vyjadřování, v inscenacích i doprovodných programech chce komunikovat mnohem spíš zážitkem než slovem.

Divadlo Radost
12 Divadlo Radost

Profesionální divadlo pro děti a mládež působí v Brně od roku 1949. Jeho zakladatelem a prvním ředitelem byl pedagog a významný amatérský loutkářský režisér Vladimír Matoušek, který patřil k předním osobnostem meziválečné generace českého loutkářství. Ředitelem a uměleckým šéfem divadla je Mgr. Pavel Hubička. Divadlo Radost se v současnosti orientuje na spolupráci s významnými evropskými i domácími tvůrci. Specifické je pro něj divadlo formy s využíváním loutek v širokém pojetí a ve spojení hudebních dispozic souboru s výrazným výtvarným ztvárněním inscenací. Divadlo má na repertoáru inscenace zacílené na děti od věku 1+ až po mládež a dospělé publikum. Divadlo pořádá v dvouletých cyklech vlastní mezinárodní divadelní Festival Radosti pro děti, teenagery a dospělé, věnující se inscenacím zaměřeným na práci s loutkou, objektem a artefaktem.

Divadlo Radost poskytuje členům Klubu mladých diváků Brno vstupenky za 50 Kč na veškerý program.

Ensemble Opera Diversa
13 Ensemble Opera Diversa

Ensemble Opera Diversa je brněnský soubor profesionálních hudebníků a
zpěváků, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Od prapočátků (1999) se z Ensemble Opera Diversa vyvinula hudebně dramatická společnost, která uskutečňuje kolem třiceti vystoupení a představení ročně. Uvedla již sedm původních celovečerních oper, dvě desítky minioper, množství premiér orchestrálních skladeb vzniklých na objednávku a skladby klasického repertoáru. Orchestr pořádá každoročně čtyři tematické koncertní projekty.

Jádrem činnosti je hudební a hudebně-dramatická tvorba zakládajících členů souboru Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Spolupracuje také s řadou skladatelů – uvedla díla Miloše Štědroně, Ivo Medka, Aloise Piňose a Lukáše Sommera a jiných.

Ensemble Opera Diversa poskytuje členům Klubu mladých diváků Brno vstupenky za 100 Kč na všechna představení i koncerty. Koncerty orchestru a sboru mají většinou vstupné dobrovolné. Hrát je najedete v divadle CO.LABS, Domě umění města Brna a na dalších brněnských lokacích.

HaDivadlo
14 HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie, neodmyslitelná součást alternativního proudu českého divadla od sedmdesátých let minulého století. V roce 1974 založeno v Prostějově jako napůl amatérské Hanácké divadlo, od roku 1985 působí v Brně jako profesionální soubor začleněný společně s Divadlem Husa na provázku nejprve pod Státní divadlo Brno a poté od roku 1992 do Centra experimentálního divadla. V základech HaDivadla stojí trojice silných osobností – režisér Svatopluk Vála, dramaturg Josef Kovalčuk a o něco později příchozí herec, režisér i autor Arnošt Goldflam. Souborem během let prochází řada dalších výrazných osobností, které zde získávají prostor pro uplatnění vlastního pojetí divadla.

Industra STAGE
15 Industra STAGE

Kreativní centrum Industra je jediný multikulturní dům svého druhu na jižní Moravě. Mimo poskytování prostoru pro provozování projektu Industra STAGE je kreativní centrum místem poskytující prostor rezidenčním souborům nebo vybraným platformám, a to konkrétně politickému Divadlu Feste a v roce 2020 také slovenského souboru DUEL. Hlavní náplní projektu Industra STAGE je uvádění divadelních představení inscenací českých a zahraničních souborů činoherního, alternativního, dětského, tanečního, fyzického či nonverbálního divadla. Industra STAGE rovněž ve spolupráci s vysokým školstvím podporuje vzdělávání v problematice organizace divadelního provozu i kreativních a kulturních průmyslů. V neposlední řadě Industra STAGE působí jako produkční platforma organizující další akce kulturního charakteru.

Industra STAGE působí v areálu Nové Zbrojovky. Vstupné 100 Kč pro členy Klubu mladých diváků Brno zde platí na veškerý program.

Divadlo Líšeň
16 Divadlo Líšeň

Divadlo Líšeň je nezávislé, experimentální divadlo, které pracuje s loutkami, maskami, objekty, pohybovou a zvukovou stylizací. Pro děti i dospělé uvádí inscenace, workshopy a doprovodné vzdělávací programy. Hraje v Brně, po celé republice i na zahraničních festivalech.

Zaměřuje se také na lidskoprávní a politická témata. Dlouhodobě spolupracuje s romskými tanečníky a muzikanty. Navštěvuje znevýhodněné publikum v ústavech a stacionářích. Pořádá festivaly. V místě svého sídla – Brně-Líšni se podílí na komunitním rozvoji obce a iniciovalo jsme vznik spolku Líšeň sobě.

V Brně hraje nejčastěji v Klubu Leitnerka, v exteriérech v centru města i v Líšni.

Opera Národního divadla Brno
17 Opera Národního divadla Brno

Opera Národního divadla Brno sídlí v budově Janáčkova divadla. Janáčkovo divadlo, které bylo v době svého otevření největším a technicky nejlépe vybaveným u nás, bylo dostavěno v roce 1965. V nedávné době proběhla rozsáhlá rekonstrukce a zrekonstruovaná budova, která pojme téměř 1 400 diváků, se otevřela na konci roku 2018. Uměleckým šéfem Opery NdB je od roku 2015 výrazný operní režisér Jiří Heřman, šéfdirigentem Marko Ivanović.

Vstupenky na vybraná představení NdB vyřídíte nejlépe osobně v Zákaznickém centru (Dvořákova 589/11). S Klubovou kartičkou můžete získat vstupenky do vybraných cenových zón, které se mohou u jednotlivých inscenací lišit.

Studio Marta
18 Studio Marta

Scéna Divadelní fakulty JAMU, specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů. Marta je, na základě svého konceptu, nejen učebnou, posluchárnou a laboratoří, ale taktéž simulátorem provozu profesionálního divadla. V neposlední řadě působí jako nezaměnitelná součást divadelní scény (nejen) brněnského kulturního dění.

Terén
19 Terén

Dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény. Terén produkuje a uvádí jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty s přesahy do hudebně-dramatických forem, performativních koncertů, performancí, happeningů, akcí, intervencí do veřejného prostoru a dalších formátů umělecké komunikace, ve které se lidé setkávají v živém dialogu. Terén zkoumá rozhraní, ve kterém se může současné divadlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit. Je prostorem pro experiment, výzkum a vzdělávání. Terén zahájil činnost v sezóně 2019/2020 jako třetí scéna Centra experimentálního divadla vedle repertoárových divadel Husa na provázku a HaDivadlo.

Mimobrněnská divadla
Do projektu Klub mladých diváků Brno jsou zapojená i vybraná mimobrněnská divadla. Pod medailonkem každého z nich naleznete informace o slevě poskytované oproti členské kartičce a možnostech rezervace vstupenek.
A studio Rubín
1 A studio Rubín

A studio Rubín je nezaměnitelnou komorní scénou v centru Malé Strany s tradicí započatou na konci šedesátých let a spojenou s nejvýraznějšími osobnosti české divadelní kultury.
Současné A studio Rubín se orientuje na vznik autorských inscenací, podporuje začínající autor*ky a režisér*ky. Zabývá se aktuálními často ale subtilnější a intimnější tématy, které vsazuje do nečekaných společensko-politických kontextů. Pokud by bylo nutné inscenace A studia Rubín nějak zařadit, pak by je asi nejlépe vystihoval žánr „divné činohry“, „divadelního dark popu“ nebo „existenciálních sitcomů“. A studio Rubín je trochu omšelé a hodně růžové. A hlavně srdcovka.

Vstupenky na všechna představení A studia Rubín (kromě premiér a hostujících představení) nabízíme členům KMDB za zvýhodněnou cenu 100 Kč oproti klubové kartičce. Vstupenky si prosím rezervujte na mailu natalie.pelcova@astudiorubin.cz a nezapomeňte zmínit, že jste členy KMDB.

Divadlo na cucky
2 Divadlo na cucky

Divadlo na cucky je otevřený prostor pro kulturu s vlastní scénou, kavárnou a galerií na Dolním náměstí v Olomouci. Ve své dramaturgii se soustředí na ryze autorské projekty nebo na objevnou dramaturgii současných textů, reagující na aktuální společenská témata. Divadlo rovněž pořádá pravidelné kurzy pro zájemce všech generací (Malí tanečníci, Dramaťák 7+ a 13+, Seber sebe, SENior aj.), rezidence a zve špičkové umělce z oblasti současného tance, nového cirkusu, alternativního divadla a performing arts.

Divadlo na cucky poskytuje členům KMDB vstupenky se slevou 50 % na veškerý repertoár oproti klubové kartičce.

Divadlo Na zábradlí
3 Divadlo Na zábradlí

Divadlo Na zábradlí vždy patřilo mezi přední scény současného českého divadla. Od jeho založení (1958) se v něm vystřídala jména jako Jiří Suchý, Ivan Vyskočil, Jan Grossman, Václav Havel, Evald Schorm či zcela neopominutelný Petr Lébl a mnozí další. Současné inscenace se snaží bytostně divadelní formou vypovídat o evropské minulosti i možné budoucnosti nebo o osudech výjimečných osobností. Dokážou přetlumočit klíčové romány světové literatury nebo interpretovat klasiku v netradičním pojetí. S dostatečnou dávkou ironie prozkoumávájí zákoutí nejosobnější – lidský charakter, jeho tajnosti a obavy. Divadlo Na zábradlí ohledává témata, která zanechávají v divákovi stopu a kladou mu otázky.

Vstupenky za zvýhodněnou cenu 150 Kč oproti klubové kartičce je možné získat na veškerý repertoár po předchozí rezervaci na e-mailové adrese krizek@nazabradli.cz. V e-mailu je nutné zmínit, že jste členy KMDB!

Divadlo v Dlouhé
4 Divadlo v Dlouhé

Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová pestrost. Tomu odpovídá i pestrá dramaturgie, orientující se především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené. Inscenace přitom často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků. Tím vším se ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Dalším specifickým rysem je kontaktnost představení a kolektivní herecká souhra. Divadlo v Dlouhé získalo řadu ocenění odborné kritiky a neméně diváckých cen.

Vstupenky za zvýhodněnou cenu 100 Kč do 2. nebo 3. cenové zóny je možné získat na všechna představení z repertoáru (s výjimkou silvestrovských, benefičních a zadaných představení) oproti klubové kartičce a to po rezervaci na e-mailové adrese obchodni@divadlovdlouhe.cz. V e-mailu je nutné zmínit, že jste členy KMDB! Na stejné adrese je možné získat informace o zvýhodněné nabídce pro členy KMDB na následující měsíc.

Horácké divadlo Jihlava
5 Horácké divadlo Jihlava

Horácké divadlo bylo před více než osmdesáti lety založeno jako česká profesionální scéna pro Vysočinu. Činoherní umělecký soubor na velké scéně naplňuje funkci repertoárového divadla, malá scéna se soustředí především na silná témata spojená s neotřelým inscenačním jazykem. Na obou scénách má své nezpochybnitelné místo autorská tvorba, jejíž dramaturgie se věnuje zejména ohledávání vlastních kořenů, mapuje Vysočinou jako zdroj jedinečných a inspirativních osobností a osudů. Nedílnou součástí divadla je Zkušebna, vzdělávací platforma, která slouží k prohloubení vnímání divadla jako kolektivního performativního umění. Divadelní galerie, kavárna a klub jsou další místa v divadle, kde probíhá pravidelný program.

Vstupenky na všechna představení lze za zvýhodněnou cenu 100 Kč oproti klubové kartičce získat po rezervaci na e-mailové adrese morkusova@hdj.cz. V e-mailu je nutné zmínit, že jste členy KMDB!

Slovácké divadlo
6 Slovácké divadlo

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti usiluje o to nabízet umělecky ambiciózní podobu oblastního repertoárového divadla. Pestrou skladbu inscenací hraných na velké scéně doplňuje alternativní dramaturgická linie SLoffÁCKÉ DIVADLO, jejíž tituly jsou uváděny v netradičních, nedivadelních prostorech. Se Slováckým divadlem opakovaně spolupracuje režijní špička (Dodo Gombár, Anna Petrželková, Martin Františák), současně však divadlo hledá i nové talenty (Tereza Říhová, Miroslav Lukačovič). Jeho uměleckou úroveň dokládají také opakované nominace na cenu Thálie (v posledních letech byli nominováni Tomáš Šulaj, Klára Vojtková, Jitka Hlaváčová, Pavlína Hejcmanová či Pavel Hromádka).

Vstupenky na všechna představení (s výjimkou inscenací Jesus Christ Superstar a Limonádový Joe) lze za zvýhodněnou cenu 150 Kč oproti klubové kartičce získat po rezervaci na e-mailové adrese  pokladna@slovackedivadlo.cz. V e-mailu je nutné zmínit, že jste členy KMDB!