Zapojená divadla

BuranTeatr

web | facebook | instagram
Divadlo BuranTeatr působí na nezávislé brněnské divadelní scéně od roku 2005. Dosud uvedlo přes pět desítek premiér a na repertoáru má téměř dvacet inscenací. V BuranTeatru pokračuje linie tradičních i moderních činoherních inscenací, které jsou velice často vytvářeny formou autorského divadla – devised theatre. Vedle toho se v posledních letech snaží kontinuálně tvořit, spolupracovat a navazovat kontakty v oblasti pohybového divadla, nového divadla a hraničních divadelních forem.

Divadlo na Orlí

web | facebook | instagram
Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU je jako nová divadelní scéna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v provozu od roku 2012. Kulturnímu Brnu nabízí variabilní scénu mladého umění a k současné architektonické podobě města přispívá zástavbou proluky z doby 2. světové války moderní budovou z ateliéru brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. Posláním Divadla na Orlí je poskytnout prostor pro výuku studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, a to zejména v oblasti hudebně-dramatického divadla, tedy především opery a muzikálu – ale samozřejmě i všech dalších hudebně-dramatických žánrů, jaké v současném divadle vznikají.

Divadlo Husa na provázku

web | facebook | instagram
Scéna současných témat a nečekaných forem. Umělecké hnutí, jehož počátky sahají do druhé poloviny šedesátých let. Od roku 1967 spojuje divadelníky, spisovatele, hudebníky i výtvarníky, pro něž je umění životním postojem a umělecká tvorba výsadou. Poetiku tohoto divadla – hnutí charakterizují důrazy na rozvíjení jedinečného dědictví takzvané nepravidelné dramaturgie, sílu imaginace a sdílenou tělesnost. Při své práci staví na svobodě projevu, otevřenosti dialogu a názorové pluralitě a prostřednictvím svých produkcí dlouhodobě usiluje o šíření těchto hodnot a kultivaci středoevropské občanské společnosti. Divadlo Husa na provázku dnes zaujímá jedinečné místo na evropské divadelní mapě a jeho cenami ověnčené produkce jsou pravidelnými hosty na festivalech v Česku i zahraničí.

Divadlo Polárka

web | facebook | instagram
Děti a mladí diváci jsou tady jako doma! Divadlo Polárka funguje od roku 1999 a jeho dramaturgie sahá od představení pro úplně nejmenší děti po středoškoláky a dospělé. Snaží se být svým divákům „průvodcem k divadelní dospělosti“ – doprovodit je od prvního seznámení s divadlem až po chvíli, kdy se jako mladí dospělí začínají sami orientovat na divadelní scéně. Divadlo v pojetí Polárky je pak krom zábavy především formou poznávání světa, hodnot a rozkrývání témat, o kterých stojí za to společně mluvit. A nakonec, Polárka je divadlo autorské, které hledá nové a živé způsoby divadelního vyjadřování, v inscenacích i doprovodných programech chce komunikovat mnohem spíš zážitkem než slovem.

HaDivadlo

web | facebook | instagram
Scéna progresivní dramaturgie, neodmyslitelná součást alternativního proudu českého divadla od sedmdesátých let minulého století. V roce 1974 založeno v Prostějově jako napůl amatérské Hanácké divadlo, od roku 1985 působí v Brně jako profesionální soubor začleněný společně s Divadlem Husa na provázku nejprve pod Státní divadlo Brno a poté od roku 1992 do Centra experimentálního divadla. V základech HaDivadla stojí trojice silných osobností – režisér Svatopluk Vála, dramaturg Josef Kovalčuk a o něco později příchozí herec, režisér i autor Arnošt Goldflam. Souborem během let prochází řada dalších výrazných osobností, které zde získávají prostor pro uplatnění vlastního pojetí divadla.

Studio Marta

web | facebook | instagram
Scéna Divadelní fakulty JAMU, specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů. Marta je, na základě svého konceptu, nejen učebnou, posluchárnou a laboratoří, ale taktéž simulátorem provozu profesionálního divadla. V neposlední řadě působí jako nezaměnitelná součást divadelní scény (nejen) brněnského kulturního dění.
Top