BuranTeatr
1 BuranTeatr

Divadlo BuranTeatr působí na nezávislé brněnské divadelní scéně od roku 2005. Dosud uvedlo přes pět desítek premiér a na repertoáru má téměř dvacet inscenací. V BuranTeatru pokračuje linie tradičních i moderních činoherních inscenací, které jsou velice často vytvářeny formou autorského divadla – devised theatre. Vedle toho se v posledních letech snaží kontinuálně tvořit, spolupracovat a navazovat kontakty v oblasti pohybového divadla, nového divadla a hraničních divadelních forem.

Činohra Národního divadla Brno
2 Činohra Národního divadla Brno

Činohra Národního divadla Brno je nejstarším českým profesionálním souborem města – její počátky spadají do osmdesátých let 19. století. Po první světové válce se zde, pod vedením Jiřího Mahena, rozvinula péče o českou divadelní hru a o uvádění světového dramatu. Působí v budovách Mahenova divadla a v divadle Reduta. „Mahenova činohra“ dodnes udržuje a rozvíjí českou divadelní tradici a pěstuje vědomí kontinuity české kultury.

Divadlo Bolka Polívky
3 Divadlo Bolka Polívky

Divadlo Bolka Polívky se usídlilo v budově na Jakubském náměstí v Brně v roce 1993 a 17. září téhož roku zde autorským představením Bolka Polívky Trosečník zahájilo svoji činnost a svou první sezónu. Za dvacet sedm let existence se zde vystřídala řada projektů principála Bolka Polívky. Divadlo nabízí celou řadu inscenací z vlastní produkce, hostují zde také výrazné české divadelní scény – např. Divadlo Na zábradlí, Divadlo Petra Bezruče či La Fabrika.

Divadlo na Orlí
4 Divadlo na Orlí

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU je jako nová divadelní scéna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v provozu od roku 2012. Kulturnímu Brnu nabízí variabilní scénu mladého umění a k současné architektonické podobě města přispívá zástavbou proluky z doby 2. světové války moderní budovou z ateliéru brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. Posláním Divadla na Orlí je poskytnout prostor pro výuku studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, a to zejména v oblasti hudebně-dramatického divadla, tedy především opery a muzikálu – ale samozřejmě i všech dalších hudebně-dramatických žánrů, jaké v současném divadle vznikají.

Divadlo Husa na provázku
5 Divadlo Husa na provázku

Scéna současných témat a nečekaných forem. Umělecké hnutí, jehož počátky sahají do druhé poloviny šedesátých let. Od roku 1967 spojuje divadelníky, spisovatele, hudebníky i výtvarníky, pro něž je umění životním postojem a umělecká tvorba výsadou. Poetiku tohoto divadla – hnutí charakterizují důrazy na rozvíjení jedinečného dědictví takzvané nepravidelné dramaturgie, sílu imaginace a sdílenou tělesnost. Při své práci staví na svobodě projevu, otevřenosti dialogu a názorové pluralitě a prostřednictvím svých produkcí dlouhodobě usiluje o šíření těchto hodnot a kultivaci středoevropské občanské společnosti. Divadlo Husa na provázku dnes zaujímá jedinečné místo na evropské divadelní mapě a jeho cenami ověnčené produkce jsou pravidelnými hosty na festivalech v Česku i zahraničí.

Divadlo Polárka
6 Divadlo Polárka

Děti a mladí diváci jsou tady jako doma! Divadlo Polárka funguje od roku 1999 a jeho dramaturgie sahá od představení pro úplně nejmenší děti po středoškoláky a dospělé. Snaží se být svým divákům „průvodcem k divadelní dospělosti“ – doprovodit je od prvního seznámení s divadlem až po chvíli, kdy se jako mladí dospělí začínají sami orientovat na divadelní scéně. Divadlo v pojetí Polárky je pak krom zábavy především formou poznávání světa, hodnot a rozkrývání témat, o kterých stojí za to společně mluvit. A nakonec, Polárka je divadlo autorské, které hledá nové a živé způsoby divadelního vyjadřování, v inscenacích i doprovodných programech chce komunikovat mnohem spíš zážitkem než slovem.

Industra stage
7 Industra stage

Kreativní centrum Industra je jediný multikulturní dům svého druhu na jižní Moravě. Mimo poskytování prostoru pro provozování projektu Industra STAGE je kreativní centrum místem poskytující prostor rezidenčním souborům nebo vybraným platformám, a to konkrétně politickému Divadlu Feste a v roce 2020 také slovenského souboru DUEL. Hlavní náplní projektu Industra STAGE je uvádění divadelních představení inscenací českých a zahraničních souborů činoherního, alternativního, dětského, tanečního, fyzického či nonverbálního divadla. Industra STAGE rovněž ve spolupráci s vysokým školstvím podporuje vzdělávání v problematice organizace divadelního provozu i kreativních a kulturních průmyslů. V neposlední řadě Industra STAGE působí jako produkční platforma organizující další akce kulturního charakteru.

HaDivadlo
8 HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie, neodmyslitelná součást alternativního proudu českého divadla od sedmdesátých let minulého století. V roce 1974 založeno v Prostějově jako napůl amatérské Hanácké divadlo, od roku 1985 působí v Brně jako profesionální soubor začleněný společně s Divadlem Husa na provázku nejprve pod Státní divadlo Brno a poté od roku 1992 do Centra experimentálního divadla. V základech HaDivadla stojí trojice silných osobností – režisér Svatopluk Vála, dramaturg Josef Kovalčuk a o něco později příchozí herec, režisér i autor Arnošt Goldflam. Souborem během let prochází řada dalších výrazných osobností, které zde získávají prostor pro uplatnění vlastního pojetí divadla.

Studio Marta
9 Studio Marta

Scéna Divadelní fakulty JAMU, specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů. Marta je, na základě svého konceptu, nejen učebnou, posluchárnou a laboratoří, ale taktéž simulátorem provozu profesionálního divadla. V neposlední řadě působí jako nezaměnitelná součást divadelní scény (nejen) brněnského kulturního dění.

Terén
10 Terén

Dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény. Terén produkuje a uvádí jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty s přesahy do hudebně-dramatických forem, performativních koncertů, performancí, happeningů, akcí, intervencí do veřejného prostoru a dalších formátů umělecké komunikace, ve které se lidé setkávají v živém dialogu. Terén zkoumá rozhraní, ve kterém se může současné divadlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit. Je prostorem pro experiment, výzkum a vzdělávání. Terén zahájil činnost v sezóně 2019/2020 jako třetí scéna Centra experimentálního divadla vedle repertoárových divadel Husa na provázku a HaDivadlo.