Terén

Terén

Dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény. Terén produkuje a uvádí jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty s přesahy do hudebně-dramatických forem, performativních koncertů, performancí, happeningů, akcí, intervencí do veřejného prostoru a dalších formátů umělecké komunikace, ve které se lidé setkávají v živém dialogu. Terén zkoumá rozhraní, ve kterém se může současné divadlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit. Je prostorem pro experiment, výzkum a vzdělávání. Terén zahájil činnost v sezóně 2019/2020 jako třetí scéna Centra experimentálního divadla vedle repertoárových divadel Husa na provázku a HaDivadlo.