Poslání KMDB

KMDB zpřístupňuje pestrou škálu divadelní nabídky, popularizuje divadlo s fokusem na mladé dospělé a vytváří v tomto duchu klubový program. Vyznává zásadu tvorby přátelského prostředí pro všechny a podporuje společná setkávání a debaty. Tým KMDB si zakládá na vstřícnosti a spolupráci namísto konkurence a uplatňuje tento přístup jak ke svým členům, tak k zapojeným organizacím. Jeho činnost je pro všechny zúčastněné dobrovolná.

Hlavními hodnotami KMDB jsou:

individualita
respekt
spolupráce
aktivita
komunita
poznávání