Reflexe divadla

Divadlo tě fascinuje. Viděl/a jsi už snad všechno, co se dalo. Ale pořád ti to nestačí – chceš vědět víc! V této sekci najdeš přehled časopisů, podcastů a dalších platforem, kde můžeš svoje divadelní choutky sytit donekonečna.

Besedy a přednášky Časopisy Podcasty Knihovny Výstavy
HaDivadlo 50. Začalo to v Prostějově
web | facebook
Prostějov / 22. 3.–2. 6. 2024

Výstava k 50. výročí založení HaDivadla v Muzeu a galerii v Prostějově.

Vznik Hanáckého divadla byl v roce 1974 motivován záměrem mít v Prostějově divadelní soubor, který by naplňoval „kulturní politiku strany“. Osobnosti, které u jeho zrodu stály, však od počátku budovaly avantgardní nonkonformní divadlo studiového typu. Podařilo se jim vytvořit jednu ze zásadních scén české divadelní kultury, působící později v Brně už pod jménem HaDivadlo, kterou mimo jiné prošla i řada známých hereckých osobností.

Loutkářské umění
web
Moravské zemské muzeum / stálá expozice

Expozice čerpá z rozsáhlé loutkářské sbírky obsahující unikátní dokumenty předních marionetářských rodů a rodin, obzvláště moravských, a dále sbírky ochotnického loutkového divadla. Expozice nabízí jak typické loutky, dekorace, divadla a jiné dokumenty způsobem, který evokuje jejich divadelní funkci a historický kontext (sociální původ, společenské postavení a zázemí tvůrců, prostředí a atmosféru produkcí, konvence scénování, příznačný repertoár), tak loutky jako výtvarné artefakty neaspirující mnohdy na divadelní funkci.

Račte vstoupit do divadla
web
Moravské zemské muzeum / virtuální prohlídka

Výstava Račte vstoupit do divadla vychází z polozapomenutého fenoménu divadelních cedulí, ukazuje jejich obsahový i formální vývoj a všechny funkce, které cedule a divadelní plakát plnily a plní: ve své době sloužily jako pozvánka na představení a často i jako umělecký artefakt, v současnosti jsou jedinečným pramenem teatrologického bádání, umožňujícím přesnou rekonstrukci repertoáru divadel. Výstava je však koncipována šířeji – jako obraz divadelního života v českých zemích od 17. století, kdy vznikaly první periochy řádových scén (předchůdci pozdějších cedulí), do poloviny 20. století, s přesahy až do současnosti.

Ludvík Kundera – Hora dění
web
MZM: Dům Jiřího Gruši / prohlídka je možná po telefonické domluvě

Výstava přibližuje život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele, editora a výtvarníka Ludvíka Kundery. Výstava se skládá především z fotografií Josefa Ruszeláka a sbírkových předmětů (korespondence, fotografie, rukopisy) z Kunderovy pozůstalosti.

NaFilm
web
Národní filmové muzeum v Praze

Muzeum přibližuje fascinující svět filmu a nabízí zážitek pro děti i dospělé. Během návštěvy objevíte, jak film funguje, a poznáte jeho historii zábavnou a interaktivní formou. Originální exponáty propojují dějiny se současnými technologiemi. Stálé expozice bývají doplněny krátkodobými výstavami.

Muzeum Karla Zemana
web
Muzeum Karla Zemana v Praze

Muzeum představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Expozice mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů ve čtyřicátých letech minulého století až po díla z jeho posledního tvůrčího období. 

Filmový Barrandov – od historie k současnosti
web
Barrandov Studio / aktuálně v rekonstrukci

V rámci stálé expozice se Barrandov Studio představuje prostřednictvím kostýmů, rekvizit a dalších kuriozit. Filmpoint nabízí náhled do zákulisí filmových řemesel, konkrétně do kostymérny, maskérny a dílny, kde vznikají filmové dekorace.

eSbírky – kulturní dědictví online
web
aktuálně zveřejněno 205 654 sbírkových předmětů z 183 institucí

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů českých muzeí a galerií. Platforma slouží odborníkům, badatelům i laické veřejnosti. Obsah eSbírek tvoří zejména fotografie, audio – video nahrávky či 3D modely a je zpřístupněn bez finančního, lokálního a časového omezení.

Divadelní sbírka Národního muzea
web
Národní muzeum / pro badatele

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších hledisek. Je soustředěna především na historii divadla v Čechách a na Moravě v 19., 20. a 21. století a to jak profesionálního, tak amatérského. Sbírka obsahuje okolo 750 000 předmětů.

Dvě deci a chlebíček
web
podcast, ve kterém budete zváni do divadla 3x za minutu
Knihovna Divadelního ústavu ČR
web | facebook
Celetná 17, Praha 1

Knihovna je k dispozici všem zájemcům o divadlo od vědců a teoretiků, přes divadelní profesionály a studenty až po amatérské nadšence.

KDU je jednou z největších knihoven se zaměřením na oblast divadla. Knihovní fond obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, literatury příbuzných oborů, periodik a audiotéku. Přijďte – zaregistrujte se – bádejte.

Knihovna JAMU
web | facebook
Novobranská 3, Brno

Skladba knihovního fondu vychází z akreditovaných studijních programů divadelní a hudební fakulty (dramatická umění, taneční umění, hudební umění), k zapůjčení jsou knihy (vč. skript, divadelních her, beletrie), hudebniny, časopisy, CD, DVD, závěrečné práce. Součástí knihovny je Fond umělecké dokumentace.

Knihovna je přístupná i pro veřejnost.

Knihovna DAMU
web | facebook
Karlova 26, Praha

Knihovna Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Knihovna DAMU poskytuje výpůjční a referenční služby studentům a zaměstnancům AMU, přístupná je také i pro veřejnost s možností prezenčních výpůjček ve studovně.

Knihovna Katedry divadelních studií FF MU
web
Gorkého 7, Brno (areál FF MU)

Širokou škálu knih a časopisů vztahujících se k tématu divadla nabízí Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU (areál na Arne Nováka) a specializovaný fond najdete v Knihovně KDS FF MU.

Knihovna je přístupná i pro veřejnost.

Archiv a knihovna CED
web
Zelný trh 9, Brno

Archiv a knihovna Centra experimentálního divadla se sídlem v Divadle Husa na provázku.

Knihovna je přístupná badatelům a veřejnosti ve vybraných návštěvních hodinách po předchozí e-mailové rezervaci.

Divadelní a filmové oddělení Městské knihovny v Praze
web
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Divadelní a filmové oddělení slouží odborníkům i široké veřejnosti. Knižní fond obsahuje divadelní hry, memoárovou literaturu o hercích a tvůrcích, časopisy, sborníky, filmové scénáře, encyklopedie a slovníky či filmy na DVD. 

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea
web
Kapucínské nám. 8, Brno

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955 a spravuje sbírku teatrálií (ponejvíce moravik). V současné době pracoviště spravuje více než 87 tisíc sbírkových předmětů a odbornou specializovanou knihovnu o 14000 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům v oboru, ne laické veřejnosti.

Divadelní archivy
Divadla ČR

Informace o inscenacích, uměleckých souborech a historii divadla najdete v archivech konkrétních divadel.

Návštěva je možná po předchozí domluvě – více informací najdete na webu divadel.

Archiv Národního divadla Brno
web | facebook
Dvořákova 11, Brno

Divadelní archiv obsahuje fotografie, výstřižky, programy, plakáty, premiérové pozvánky ad. k inscenacím a umělcům NdB, dokumentaci ke koncertům, festivalům, zahraničním zájezdům NdB, výstavám, slavnostním představením, divadelním výročím, státním návštěvám ad. Dále dokumentaci k budovám, divadelní časopisy a hudební dokumentaci (notové materiály, libreta, činoherní texty).

Návštěva studovny je možná po předchozí domluvě.

Archiv Národního divadla Praha
web
Anenské náměstí č. 2, Praha

Inscenace, umělci, denní program, obrazový materiál a další informace.

Badatelská návštěva je možná pouze po předchozí e-mailové rezervaci.

HaDivadlo: dramaturgické úvody a besedy po představení
web
HaDivadlo / celoročně

Přehled dramaturgických úvodů a besed po představení najdete v aktuálním programu divadla.

Dramaturgické úvody probíhají před představením a jejich cílem je přiblížit divákům tvůrce a dílo, a také inscenační uchopení.

Moderované besedy s tvůrci a herci probíhají po představení.


Divadlo Husa na provázku: lektorské úvody
web
Divadlo Husa na provázku / celoročně

Přehled lektorských úvodů najdete v aktuálním programu divadla.

Lektorské úvody probíhají před představením a jejich cílem je přiblížit divákům tvůrce a dílo, a také inscenační uchopení.

Národní divadlo Brno: lektorské úvody
web
Národní divadlo Brno / celoročně

Přehled lektorských úvodů najdete v aktuálním programu divadla.

Lektorské úvody probíhají před představením a jejich cílem je přiblížit divákům tvůrce a dílo, a také inscenační uchopení.

audio JAMU
web
tvorba studentů z Divadelní a Hudební fakulty JAMU
Budoucnost divadla
web
rozhovory o budoucnosti divadla nejen s kolektivem HaDivadla
prvzk_people
web
podcast Divadla Husa na provázku, audioprostor scény současných témat a nečekaných forem
Suflér
web
podcast Divadelního ústavu věnovaný současnému umění a kultuře
Tyjátr
web
pravidelná rubrika na Radiu Wave věnovaná divadlu
Reflexe: divadlo!
web
aktuální dění na českých a světových jevištích v pořadu na ČRo Vltava
ArtCafé
web
témata a osobnosti mimo hlavní kulturní proud v pořadu na ČRo Vltava
Kulisa – podcast DNz
web
otevřené dveře do backstage Divadla Na zábradlí

Úrodná půda – podcast DNz
web
cyklus rozhovorů o všem, co se týká divadla, uvádí dramaturgové DNz
MALÉhRY
web
podcast Divadla Bolka Polívky
Podcast Národního divadla moravszkoslezského
web
režiséři, choreografové, umělci i dění za oponou NdM
Podcast Národního divadla
web
činohra, opera, balet a laterna magika / pohled na jeviště i do zákulisí
MdB podcast
web
rozhlasové pořady s herci a tvůrci MdB nejen o aktuálních inscenacích
Divadlo do uší
web
podcastový kanál Městských divadel pražských
Podcast Divadla pod Palmovkou
web
rozhovory, povídky, aktuální témata
Vinohradské poslouchadlo
web
rozhovory z oblíbených Večerů bez líčidel s herečkami, herci, autory a režiséry
Radio Ivo
web
přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna bez jakékoli transformace
Divadelní noviny
web | facebook
kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky
vydává Společnost pro Divadelní noviny
Svět a divadlo
web | facebook
časopis o světě divadla a divadle světa
dvouměsíčník / vydává spolek SAD
Divadelní revue
web | facebook
odborné recenzované teatrologické periodikum
vychází třikrát ročně / vydává Institut umění – Divadelní ústav
Theatralia
web | facebook
revue současného myšlení o divadelní kultuře
pololetník / vydává FF MUNI
KriTh
web | facebook
webový časopis kritické theatrum
vydává FF MUNI
Hybris
web | facebook
časopis pro kritiku a divadlo
vychází třikrát ročně / vydává DAMU
Ateliér 205
web | facebook
časopis DF JAMU
občasník / vydává DF JAMU
Loutkář
web | facebook
nejstarší loutkářský odborný časopis na světě
čtvrtletník / vydává spolek Loutkář
Tvořivá dramatika
web
časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež
vychází třikrát ročně / vydává NIPOS-ARTAMA a DAMU
Taneční zóna
web | facebook
časopis zabývající se současným tancem, tanečním a pohybovým divadlem, pantomimou i fenoménem nového cirkusu
občasník / vydává Sdružení pro podporu revue současného tance
Amatérská scéna
web | facebook
portál pro amatérské a nezávislé divadlo
Host
web | facebook
brněnský literární časopis
měsíčník / vydává HOST
Tvar
web | facebook
nejčastěji a nejdéle vycházející literární časopis v ČR
obtýdeník / vydává Klub přátel Tvaru
Disk
web | facebook
časopis pro studium scénické tvorby
vycházel v letech 2002–2012 / vydávala DAMU
RozRazil (revue na Provázku)
web
měsíčník věnovaný umělecké tvorbě a její reflexi, úvahám, reakcím a ohlasům na společenské otázky / poslední číslo vyšlo v roce 2015
Acta scaenographica
web
umělecko-technický divadelní sborník a informační zprávy Scénografické laboratoře při Národním divadle / 1960-1971 ; 1963-1971
Slovenské divadlo
web | facebook
recenzovaný vedecký časopis pre oblasť teórie a histórie divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia
Shakespeare Quarterly
web
refereed journal committed to publishing articles in the vanguard of Shakespeare studies
Theatre Journal
web | facebook
Theatre Journal features social and historical studies, production reviews, and theoretical inquiries that analyze dramatic texts and production
Theatre Design & Technology
web
the journal for design, production, and technology professionals in the performing arts and entertainment industry
PAJ: A Journal of Performance and Art
web
PAJ explores innovative work in theatre, performance art, dance, video, writing, technology, sound, and music, bringing together all live arts in thoughtful cultural dialogue
New Theatre Quarterly
web
New Theatre Quarterly provides a vital international forum where theatrical scholarship and practice can meet and where prevailing dramatic assumptions can be subjected to vigorous critical questioning
The Drama Review
web | facebook
TDR traces the broad spectrum of performances, studying performances in their aesthetic, social, economic, and political contexts
Archiv
Mářiny paměti
web
Památník Leoše Janáčka / 30. 6.–30. 9. 2023

Výstava představuje ilustrace – papírové koláže výtvarnice Venduly Chalánkové k nově vydané knize Mářiny paměti. U Janáčků. Zapsala Marie Trkanová podle vyprávění Marie Stejskalové, hospodyně v rodině Leoše Janáčka. Knížka nazvaná U Janáčků byla poprvé vydána roku 1959, poté ještě dvakrát v letech 1962 a 1998, a pokaždé se setkala s velkým ohlasem a oblibou u čtenářů nejen z řad milovníků Janáčkovy hudby.

E-výstava MAHENOVO DIVADLO *140
web
NdB online / 14. 11. 2022 – 14. 3. 2023

Kdyby nebylo prvním plně elektrifikovaným divadelním domem bez záložních plynových rozvodů, obešlo by se otevření dnešního Mahenova divadla 14. listopadu 1882 standardní slavností. Technická vymoženost však přilákala odborníky i zvědavce, příznivce i odpůrce a učinila z otevření divadla senzaci a jedinečnou událost. Čím vším se pyšní budova někdejšího německého Městského, dnešního Mahenova divadla přiblíží e-výstava archivu NdB MAHENOVO DIVADLO *140.

Mini konference: Současné slovenské divadlo
web
HaDivadlo / 28. 3. 2023

V přednášce filmové, divadelní a rozhlasové autorky Anny Gruskové se budou ohledávat devadesátá léta, počátky samostatného slovenského divadla i vztahy slovenského a českého divadla, zatímco v přednášce dramaturga Mira Dacha bude zkoumán obraz současné podoby slovenské scény v analýze generačního střetu mezi klasickým divadlem ve službách dramatu a autorským divadlem nastupující generace.

Současné ukrajinské divadlo
web
HaDivadlo / 3. 4. 2023

Doprovodná prezentace k reprízám autorského dokumentárního projektu Než skončí válka / До кінця війни s režisérem Maxem Nowotarskim a pedagogem, dokumentaristou a divadelníkem Břetislavem Rychlíkem.

E-Výstava: LUDVÍK KUNDERA
web
NdB online / 10. 3. – 17. 7. 2023

I když hlavní předmět jeho zájmu tvořila literatura, zasáhla renesanční osobnost LUDVÍKA KUNDERY do mnoha dalších odvětví, zejména do divadla a výtvarného umění. Na přelomu 50. a 60. let 20. století navázal úzkou spolupráci s tehdejším vedením Mahenovy činohry, především s uměleckým šéfem Milošem Hynštem a dramaturgem Bořivojem Srbou, a přímo pro činohru NdB napsal několik her. Jeho autorskou a dramaturgickou spolupráci s činohrou NdB v 60. letech 20. století i dramatická díla později provedená Mahenovou činohrou připomíná nová e-výstava archivu NdB.

Beseda: Mestské divadlo Žilina
HaDivadlo / 8. 2. 2023

Setkání s Eduardem Kudláčem a aktéry souboru Mestského divadla Žilina, ceněné regionální scény slovenské divadelní mapy s progresivní dramaturgií.

Zažij uměnovědy: cyklus přednášek a workshopů
web | facebook
FF MU – Ústav hudební vědy / 20.–21. 1. 2023

Řada zajímavých přednášek a workshopů zaměřených na uměnovědnou problematiku je určená zejména pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol, kteří zvažují studium některého uměnovědného oboru na Filozofické fakultě MUNI. Účastníci akce si mohou vybrat z pestré palety kurzů, jejichž témata jim přiblíží různé druhy umění a obory s nimi spojené. Setkat se tak mohou s architekturou, divadlem, hudbou, estetikou, komiksem, výtvarným uměním, ale i zážitkovou pedagogikou.

Světem divadla: absurdní divadlo
facebook
HaDivadlo / 9. 2. 2023

Přednáška z cyklu Světem divadla se bude věnovat hlavním znakům divadla absurdity a kanonickým jménům s ním spjatých jako je Samuel Beckett, Eugène Ionesco nebo Jean Genet. Nad toto povinné a zásadní penzum dojde i na prvky absurdity v tvorbě A. P. Čechova, Jean-Paul Sartra nebo Franze Kafky, kteří jsou pomyslnými otci absurdní literatury. Dojde i na dramatiku polskou a v neposlední řadě na autory spjaté s českým divadlem 60. let jako je Václav Havel nebo Pavel Landovský. Přednáška se uskuteční na Studiu HaDivadla a povede ji teatrolog a student režie Jan Doležel.

ENC: X-position
facebook
Kumst / 9. 2. – 9. 3. 2023

Interaktivní instalace vznikající v rámci 33. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER!

Masterclass: Eduard Kudláč
web | facebook
HaDivadlo / 15. 2. 2023

Prezentace a debata s režisérem a divadelním experimentátorem, a také ceněným fotografem, Eduardem Kudláčem – aktuálně připravujícím v HaDivadle premiéru Požár v šťastném Rakousku.

Když hvězdy září
web
Národní muzeum v Praze / 13. 12. 2021 – 31. 12. 2022

Výstava připomíná známé a slavné, ale také třeba dnes již téměř zapomenuté hvězdy českého divadelního umění posledních dvou století. Výstava prostřednictvím toho nejlepšího a nejzajímavějšího ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea ukazuje, jakými peripetiemi procházelo za více než dvě stě let postavení divadelních tvůrců ve společnosti.

Den vzniku Republiky v Polárce
web
Polárka / 28. 10. 2022

Procházka s historickým výkladem po stopách vzniku ČSR s průvodcem Martinem Koplíkem. Na procházku navazuje představení Ve jménu republiky v Divadle Polárka.

17.00–18.00 / procházka s průvodcem Martinem Koplíkem – začátek před Hudební fakultou JAMU (Komenského nám. 6, Brno) a konec v centru Brna 

Světem divadla: Zrod velkého evropského divadla
facebook
HaDivadlo / 24. 11. 2022

Edice populárně naučných přednášek napříč historií divadla – a tedy i lidstva. Od mladých divadelníků pro mladé diváky. Přednáška se uskuteční na Studiu HaDivadla a povede ji teatrolog a student režie Jan Doležel.

DSB: Beseda s Rami Be’erem, choreografem a uměleckým vedoucím Kibbutz Contemporary Dance Company (Izrael)
web
Mahenovo divadlo / 24. a 25. 5. 2022

V 21:30, bezprostředně po představení inscenace Asylum, srdečně zveme diváky na besedu s mimořádnou osobností izraelského současného tance, choreografem a uměleckým vedoucím Kibbutz Contemporary Dance Company, Rami Be’erem. Besedu povede v hledišti Mahenova divadla v anglickém jazyce Thoriso Magongwa, sólista Baletu NdB.

DSB: Po stopách Evy Tálské – interaktivní prohlídka DHNP
web
Provázek.dvůr / 23. 5. 2022

Divadelní svět Brno v letošním roce iniciuje vznik celovečerního dokumentu Smrti a sny Evy Tálské – portrét divadelní básnířky o přední české režisérce, jejíž tvorba je úzce spjata s Divadlem Husa na provázku a Brnem. Ve spolupráci s Českou televizí vznikl v režii Robina Kvapila ojedinělý portrét výrazné ženské osobnosti. Premiéra dokumentu se odehraje v předvečer festivalu 23. 5. v sále Divadla Husa na provázku a bude doprovázena interaktivní instalací Po stopách Evy Tálské –symbolicky odkazující na tradiční divadelní „výprodeje“ Studia Dům.

Kulatý stůl 04, CED_observer 04: Digital Theatre, Digital Audience?
web
CED, Sklepní scéna / 6. 5. 2022 od 15:00

Výzkumná laboratoř CED_observer ve spolupráci s Knihovnou a archivem Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na čtvrté z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma Digitální divadlo, digitální publikum?

Diskuse proběhne v anglickém jazyce.

Beseda s Alešem Palánem
web
Divadlo Husa na provázku / 8. 5. 2022

Jeho oceňované knihy rozhovorů Raději zešílet v divočině a Jako v nebi, jenže jinak prý některým lidem změnily život. V čem změnilo setkání se samotáři život spisovateli a novináři Aleši Palánovi? A jak se jeho respondenti vlastně staví k představě zdivadelnění svých svérázných příběhů a postojů? Beseda s autorem jako společné naladění se na dlouho očekávanou pražskou premiéru inscenace Divadla Husa na provázku. Vstup pro diváky následujícího představení zdarma.

Ester Krumbachová
web
Dům umění Brno / 24. 11. 2021 – 6. 3. 2022

Monografická výstava ESTER KRUMBACHOVÁ představuje autorčinu dvacet let nepřístupnou pozůstalost. Ester Krumbachová (1923–1996) od roku 1953 pracovala jako divadelní výtvarnice – nejprve v Českých Budějovicích, později v Praze. Podílela se na mnoha výrazných filmech české nové vlny. Ester Krumbachová patří mezi klíčové osobnosti české kultury druhé poloviny dvacátého století; její charakteristický literární styl a originální výtvarný jazyk určil vizuální, dramaturgickou i režijní podobu řady českých filmů a divadelních her a ovlivnil mnoho dalších umělců.

Nika
web
Moravské zemské muzeum Brno / 11. 11. 2021 – 27. 2. 2022

Tato talentovaná absolventka brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (1973) dozrála během své divadelní praxe ve znamenitou protagonistku experimentálního pohybového herectví, svébytnou a mimořádně invenční herečku, režisérku, divadelní manažerku i pedagožku. Společně si připomeneme životní osudy Niky Brettschneidrové, neobyčejné ženy, signatářky Charty 77, které se podařilo po nucené emigraci společně s manželem Ludvíkem Kavínem vytvořit vlastní, osobité divadlo Theater Brett ve Vídni.

Kulatý stůl 03, CED_observer 03: Od aktivismu k umění a zpět
web | facebook
21. 1. 2022 / CED, Zelný trh 9

CED_Observer ve spolupráci s Knihovnou a archivem Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na třetí z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma Od aktivismu k umění a zpět.

Setkání se uskuteční u příležitosti právě probíhající výzkumné stáže CED_Observer, která nyní probíhá v CED již potřetí. Jejím tématem je vztah lidského těla a prostoru, jež prozkoumává prostřednictvím několika-blokového programu. Téma tzv. artivismu je jedním z nich. O tom, jak lze uvažovat o umělecké tvorbě ve vztahu k jejím společenským a politickým významům, budeme hovořit v pátek 21. ledna 2022 od 16:00 ve Studiu CED (první patro budovy). 

Výstava Ateliéru scénografie a Studia Marta
web
Studio Marta / 17. 12. 2021 – 30. 1. 2022

Oslava výročí 30 let od založení Ateliéru scénografie a znovuotevření Studia Marta s jeho zakladatelem Janem Konečným. 

Přechodníky Wolfganga Spitzbardta
web
Divadlo Husa na provázku / 27. 1. 2022

Za jakých okolností je slovo tvůrčí? Proč mají přechodníky právo na přežití v českém jazyce a kapitalismus musí být překonán? Druhá z pravidelných besed německého slavisty a literárního překladatele, zakladatele brněnského klezmer souboru HaChucpa a dlouholetého pedagoga JAMU Wolfganga Spitzbardta se dotkne témat konzumu a kapitalismu. Představeny budou v této souvislosti i české překlady textů německy píšícího filozofa korejského původu Byung-Chul Hana, který přináší pronikavou diagnózu kapitalistického přístupu ke světu. 

Konference JAMU: The Ever-expanding Horizons of Theatre
web | facebook
DIFA JAMU / 25.–27. 11. 2021

Mezinárodní divadelní konference, každoročně pořádaná Divadelní fakultou JAMU, se těší na svůj další ročník! Téma letošního ročníku bylo původně plánováno na listopad 2020 a letos se konečně dočkáme!
Konference se uskuteční v Brně, jsme ale připraveni i na hybridní formu a online přenosy!

Filip Jekkel: Stanislavského vplyvy na vývoj súčasných hereckých techník v USA
facebook
Online / 1. 12. 2021 v 16:00

V rámci Horizontů teatrologie tentokrát představíme přednášku Filipa Jekkela na téma Stanislavského vplyvy na vývoj súčasných hereckých techník v USA na príkladoch Meisnerovej hereckej techniky a hereckej techniky Practical aesthetics.

Událost proběhne pouze v online režimu přes ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/93888917178

Theater heute und morgen III
web | facebook
HaDivadlo / 6. 12. 2021 – 16:30

Třetí a poslední díl série prezentací o současném dění nejen evropské divadelní scény, vedených teatrologem a režisérem Janem Doleželem.
Podrobnější info brzy!

Theater heute und morgen II
web | facebook
HaDivadlo / 10. 11. 2021 – 16:30

Druhý díl série prezentací o současném dění nejen evropské divadelní scény, vedených teatrologem a režisérem Janem Doleželem.
Podrobnější info brzy!

Kulatý stůl 02: Kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera + projekce filmu Múdry blázon – Peter Scherhaufer
web | facebook
Divadlo Husa na provázku / 5. 11. 2021 – 16:00 přednášky – 19:00 film

Knihovna a archiv Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na druhé z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera. Uskuteční se u příležitosti projekce nového dokumentu 𝑀𝑢́𝑑𝑟𝑦 𝑏𝑙𝑎́𝑧𝑜𝑛 – 𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑟ℎ𝑎𝑢𝑓𝑒𝑟 v Divadle Husa na provázku v pátek 5. listopadu 2021. Za účelem reflexe díla Petera Scherhaufera jsme oslovili šest hostů z řad divadelních praktiků i teoretiků, aby neformálně pohovořili o svých výzkumech a přímých zkušenostech spojených se Scherhauferovou uměleckou tvorbou.

Životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
web
Divadlo Husa na provázku, studio – 21. 9. 2021 od 17 hod
pořádá CED ve spolupráci s JAMU

Křest knihy Kláry Hanákové věnující se jednomu ze zakladatelů DHNP

Zdeněk Pospíšil – režisér s velmi pohnutými i dobrodružnými životními osudy je širší veřejnosti znám jako tzv. pokrývač her tehdy zakázaného spisovatele Milana Uhdeho a tvůrce legendární Balady pro banditu, vytvořil však množství dalších pozoruhodných inscenací např. v Dětském studiu DNP, které založil, či ve spolupráci s nejrůznějšími amatérskými soubory. Donucen dobovými okolnostmi rozhodl se v roce 1980 emigrovat do Švýcarska, kde se snažil ve své divadelní kariéře pokračovat založením Divadla Na konci provázku i jiných společností. Po listopadové sametové revoluci se do Československa vrátil a stal se ředitelem Hudebního divadla v Karlíně. Boj o jeho přeměnu v muzikálovou scénu evropského významu nakonec vyústil v osobní tragédii.