Festivaly

Je čas vyrazit na festival aneb Co je lepší než hodně divadla? Ještě víc divadla! Podívej se, co se právě koná a začni se těšit na první představení.

Noc divadel
web | facebook
23. 3. 2024

Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě.

Setkání/Encounter
web | facebook
Brno / 16.–20. 4. 2024

Posláním festivalu je dlouhodobě vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a poznávání divadelních škol, jejich studentů a pedagogů, a vzájemně si díky setkání předat své poznatky a zkušenosti z oblasti divadelní tvorby.

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER spolupracuje s řadou stěžejních brněnských divadelních scén, v jejichž prostorách realizuje jednotlivé festivalové programy, stejně tak spolupracuje s řadou významných partnerů na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Program zahrnuje divadelní představení, diskuse, workshopy a koncerty.

Olomoucké barokní jaro
web | facebook
Olomouc / 19. 4.–10. 5. 2024

Olomoucké barokní slavnosti jsou festivalem uvádění děl (převážně z období baroka a klasicismu) v historicky poučené interpretaci na dobové nástroje či jejich repliky.

Posluchačům přináší jedinečný program zahrnující pestrou škálu uměleckých děl českých i zahraničních autorů, často dlouho skrytých v archivech po celé střední Evropě. Dramaturgie festivalu využívá potenciálu nejen barokního města Olomouce, ale i jejího okolí. Téměř každé představení je uváděno v jiném prostoru, mnohdy veřejnosti běžně nepřístupnému.

Festival PLÁCEK
facebook
Brno / 9.–11. 5. 2024

Festival tvorby studentů středních divadelních škol dneška.

Otevřený prostor pro studenty performativních umění, kde je možné své nápady a náměty převést do živé formy, a volně o nich diskutovat.

Divadelní Flora
web | facebook
Olomouc / 9.–20. 5. 2024

DFO je mezinárodní nesoutěžní divadelní přehlídka, která se v Olomouci koná pravidelně od roku 1997.

Dramaturgie festivalu se orientuje na aktuální divadelní trendy, se zaměřením na německojazyčné inscenace. Nabídka doprovodného programu se liší ročník od ročníku, zpravidla ale návštěvníkům nabízí divadlo pro děti, filmové projekce, koncerty, konference, debaty, besedy, výstavy nebo různé tvůrčí workshopy.

Setkání-Stretnutie
web | facebook
Zlín / 14.–18. 5. 2024

Mezinárodní divadelní festival Setkání-Stretnutie se zaměřuje na konfrontaci současné inscenační tvorby v Čechách a na Slovensku.

Cílem festivalu je upozornit na aktivní vztahy českých a slovenských divadel a divadelníků, tvůrčích týmů, ukázat výsledky vzájemné spolupráce, vyvolat diskusi o vzájemném dialogu české a slovenské divadelní kultury.

Divadelní svět Brno
web | facebook
Brno / 17.–28 5. 2024

Festival Divadelní svět Brno je brněnská mezinárodní divadelní přehlídka, jejíž dramaturgie je zaměřena na české i zahraniční divadelní produkce různých forem a žánrů.

Festival vznikl z iniciativy brněnských divadelních institucí (CED, NdB, Městské divadlo Brno, Divadlo Radost) a Divadelní fakulta JAMU. Dramaturgie festivalu se neomezuje pouze na žánr činohry, diváci mohou navštívit i produkce taneční, pohybové a hudebně-dramatické. Po velmi vstřícných reakcích z minulých let se dramaturgové také zaměřují na kvalitní výběr inscenací vhodných pro mládež a rodiny s dětmi.

Festival Sítko
web | facebook
Brno / 18.–22. 5. 2024

Sítko je festival každoročně pořádaný prvním ročníkem Ateliéru Divadla a výchovy na Divadelní fakultě JAMU.

Cílem festivalu je umožnit setkání všem zájemcům o divadelní vzdělávání, současným a budoucím studentům ateliéru a jeho absolventům, pedagogům, studentům ostatních oborů a odborníkům z oblasti dramatické výchovy. Důležitou součástí festivalu je představení absolventských projektů a inscenací studentů bakalářského a magisterského programu.

Pražské Quadriennale
web | facebook
Praha / 8.–18. 6. 2023

Pražské Quadriennale vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí, a umožnit tak seznámení se současnou scénografií profesionálním a začínajícím umělcům i široké veřejnosti.

Výstavy, festivaly a vzdělávací programy pořádané jednou za čtyři roky podporují experimentování, networking, inovaci a budoucí spolupráci mezi umělecky činorodými autory.

Festival REGIONY
web | facebook
Hradec Králové / 21.–28. 6. 2024

Mezinárodní divadelní festival REGIONY mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové a představuje největší divadelní přehlídku v České republice.

Dramaturgie festivalu nabízí průřez současnou českou divadelní scénou od amatérských souborů, přes studentská představení a nezávislé profesionální soubory po inscenace renomovaných českých scén. Mimo to každoročně přiváží do Hradce Králové originální inscenace, které rezonují na současné mezinárodní scéně, a které jsou v České republice uvedeny často vůbec poprvé. 

Loutkářská Chrudim
web | facebook
Chrudim / 28. 6.–4. 7. 2024

Celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství.

V roce 1951 vznikl v Chrudimi nejstarší nepřetržitě dosud trvající loutkářský festival na světě – Loutkářská Chrudim – v hlavním programu uvádí výběr toho nejlepšího z českého amatérského loutkového divadla v daném roce, který je doplňován inspirativními profesionálními inscenacemi dalšího programu s mezinárodní účastí. 

Šrámkova Sobotka
web | facebook
Sobotka / 29. 6.–6. 7. 2024

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury konaný každoročně na počest významného soboteckého rodáka básníka Fráni Šrámka.

Součástí festivalu jsou odborné přednášky, autorská čtení, divadelní představení, koncerty a v neposlední řadě také dílny s předními českými umělci a odborníky. Předzvěstí Šrámkovy Sobotky se stala v roce 1947 krajová přehlídka o­chot­nic­kých souborů, iniciovaná a or­ga­ni­začně zajištěná soboteckým kulturním pra­cov­ní­kem MUDr. Aloisem Kafkou. Pokusil se tak navázat na před­válečnou tra­dici divadelních představení pořádaných zejména soboteckými studenty za účasti rodáka Fráni Šrámka.

Měsíc autorského čtení
web | facebook
Brno, Ostrava, Bratislava, Lvov / 1.–31. 7. 2024

Měsíc autorského čtení je český literární festival, který od roku 2000 pořádá brněnské nakladatelství Větrné mlýny. Probíhá v době letních prázdnin každodenně od 1. do 31. července.

Festival zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna z nich, domácí, reprezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá písemnictví země, která je v daném roce čestným hostem.

Letní shakespearovské slavnosti
web | facebook
Brno / 15. 7.–7. 8. 2024

Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespeara.

Festival trvá od konce června do začátku září a odehrává se na otevřených scénách v Praze (v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a od roku 2007 také na nádvoří Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí 13), v Brně (hrad Špilberk), v Ostravě (Slezskoostravský hrad) a v Bratislavě (Bratislavský hrad).

Theatrum KUKS
web | facebook
Kuks / 21.–25. 7. 2024

Theatrum Kuks je multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění v jedinečném prostředí kukského areálu a okolí.

Navazuje na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu s cílem vrátit do kulturní památky Kuks živé umění. Theatrum Kuks je unikátní svým programem s vazbou na lokální kulturní dějiny, které připomíná a rozvíjí prostřednictvím uměleckých projektů (festival, výstavy, loutkářství) i zasazením do krajiny Kuksu.  Během Letní loutkové sezony uvádí loutková představení hostujících umělců. Poskytuje rezidence a nabízí umělecké workshopy.

Letní filmová škola Uherské Hradiště
web | facebook
Uherské Hradiště / 26. 7.–1. 8. 2024

Letní filmová škola Uherské Hradiště je již řadu let největším nesoutěžním filmovým festivalem v České republice.

Cílem akce je rozšiřovat filmový obzor členů filmových klubů a filmových nadšenců (z nich velkou část tvoří středoškolští a vysokoškolští studenti) a seznamovat je s filmovým uměním v nových a netradičních souvislostech. Filmy jsou promítány v sálech a letních kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti. Festival se neomezuje pouze na filmové projekce, ale lze navštívit i bohatý doprovodný program, a to výstavy, divadelní představení a koncerty. 

Jiráskův Hronov
web | facebook
Hronov / 2.–8. 8. 2024

Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla v Hronově.

Název nese podle místního rodáka, spisovatele Aloise Jiráska. Festival je mezidruhový, konají se tu inscenace činoherního, pohybového či experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními se zde konají výstavy.

Na prknech, dlažbě i trávě
facebook
Brno / srpen 2024

Rodinný festival pouličního divadla a nového cirkusu. Tento mezidruhový festival mění prostřednictvím nejrůznějších forem umění místa pod širým nebem na živou divadelní scénu.

ŠTETL FEST
web | facebook
Brno / 29. 8.–1. 9. 2024

ŠTETL je kulturně-vzdělávací instituce, která ve spolupráci s Židovskou obcí Brno seznamuje veřejnost s židovskou historií a kulturou.

Multižánrový festival židovské kultury ŠTETL FEST nabízí během třídenního programu přednášky současných duchovních autorit judaismu, vystoupení představitelů české i světové literatury a publicistiky, divadlo, výstavy, besedy, program pro děti, a spoustu koncertů, žánrově se pohybujících od tradiční hudby po současný jazz a rap.

Noc literatury
web | facebook
18. 9. 2024

Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková je NOC LITERATURY, která na známých či běžně nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností.

Festival mladého amatérského divadla
web | facebook
Poděbrady / 21.–24. 9. 2024

Celostátní přehlídka ochotnických souborů.

Festival se neomezuje se jen na „mladé“ divadlo, ale je spíše „festivalem odmítnutých“. K účasti totiž mohou být vybrány inscenace oceněné či doporučené na postup do nejvyšších kol celostátních, případně národních přehlídek, které však do hlavního programu na vrcholné úrovni nebyly vybrány.

Polárkový dort
web
Brno / 27.–29. 9. 2024

Divadlo Polárka otevře již tradičně novou sezónu festivalem Polárkový dort. Pro diváky zahraje všechny novinky na reperotáru, které za minulou sezónu vznikly.
 
V nedalekém Björnsonově sadu opět vyroste šapitó, kde se během víkendu představí nejenom Polárka, ale hlavně hostující divadla a kapely. Děti se také opět budou moci zúčastnit divadelních dílen a workshopů, které pro ně připravují lektoři.

…příští vlna/next wave…
web | facebook
Praha září / Brno říjen 2024

Festival …příští vlna / next wave… je platformou pro domácí scénu alternativního divadla a umění.

Je příležitostí k prezentaci toho, co teprve přichází, dosud neznámého a nezavedeného odehrávajícího se na pomezí divadla a otevřeného všem jeho různým mutacím – tanečním, pohybovým, akčním, fyzickým, vizuálním a jiným. Hranice divadla překračuje i směrem k výtvarnému umění, hudbě, literatuře, filmu či novým médiím… Festival dlouhodobě mapuje performační dění v České republice prezentací a iniciací původních projektů a premiérových titulů výrazných osobností, které ovlivňují podobu současné, zejména nezávislé kultury.

Palm Off Fest
web | facebook
Praha / říjen 2024

Mezinárodní setkání divadel střední Evropy.

Pravidelně probíhá vždy na podzim v Divadle pod Palmovkou a patří k nejlepším kulturním přehlídkám v Praze. 

Mezinárodní divadelní festival Bez hranic
web
Český Těšín / říjen 2024

Mezinárodní divadelní festival Na hranici je nejstarším divadelním festivalem v Česku.

Vznikl z iniciativy členů polsko–česko–slovenské Solidarity. Ideou bylo setkávání diváků a divadelníků z regionu střední Evropy. Účinkují zde soubory z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska.

Janáček Brno
web | facebook
Brno / 1.–24. 11. 2024

Mezinárodní festival Janáček Brno – bienále, které jako jediné na světě prezentuje Leoše Janáčka přímo v místech, kde působil, žil a tvořil více než padesát let.

Základem festivalu jsou operní představení domácích i zahraničních operních scén, konfrontace pojetí inscenací významných osobností i uvádění světových premiér, doposud nezveřejněných prvních verzí děl Leoše Janáčka. Festival nabízí symfonické i komorní koncerty, matiné, kolokvia, pořady pro děti, výstavy, alternativní koncerty, divadelní či filmová představení spojená se skladatelem.

Brněnský sedmnáctý
web | facebook
Brno / 17. 11. 2024

Brněnský sedmnáctý je festival, který oslavuje svobodu a demokracii, připomíná události listopadů 1939 a 1989 v Brně a v neposlední řadě podněcuje občanskou společnost k aktivnímu zájmu o aktuální dění u nás i ve světě.

JAMŮví
web | facebook
Brno / 24.–25. 11. 2023

Festival JAMŮví je přehlídkou audiovizuální tvorby vznikající na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění.

V několika kategoriích se představí tvorba studentů specializací Audiovizuální tvorba a divadlo, Světelný design, Jevištní technologie a Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika.

Moravský podzim
web | facebook
Brno / podzim 2025

Moravský podzim je hudební festival klasické hudby v Brně, který se koná každoročně od roku 1966.

Moravský podzim zve do Brna orchestry, které Evropu dosud míjely, komorní soubory patřící k světové špičce, sólisty zdobící světová pódia. Velkým přínose festivalu je hledání nových a zajímavých dramaturgických linií, oslovování žijících autorů a vzniku nové tvorby. Festival upozorňuje také na mladé a nadané interprety, kterým dává možnost vyniknout.

Pražský divadelní festival německého jazyka
web | facebook
Praha / 4. 11.–3. 12. 2024

Festival je prestižní mezinárodní přehlídkou činoherních inscenací a divadelních projektů z celé německojazyčné oblasti, tedy Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska i Lichtenštejnska. Spolupracuje především s věhlasnými soubory a divadelními tvůrci a klade důraz na vysokou uměleckou hodnotu.

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v Alfa pasáži
web | facebook
Brno / 23. 12. 2024

„Hej, mistře, vstaň bystře!“

Tradiční vánoční setkání nejen členů HaDivadla a society kolem bývalé Kavárny Švanda. Srdečně jsou zváni všichni!

Archiv
Festival Youngsters
web
Co.Labs / 16.–18. 6. 2023

Festival YOUNGSTERS představí tři vybrané projekty: Ateliér performance brněnské FAVU s inscenačním projektem CHCI TI NĚCO ŘÍCT, činoherní inscenaci GOODNIGHT NOBODY a mezinárodně obsazený projekt Home Being z dílny JAMU.

Součástí festivalu budou diskuse s realizačními týmy, které budou probíhat vždy po představení. Paralelně s festivalem bude probíhat workshop zaměřený na rozvoj dovedností mladých kritiků a kritiček, kteří/ré budou na základě zhlédnutých představení vytvářet kritické texty reflektující jednotlivá představení.

Dance Brno 2023
web
Brno / 5.–12. 11. 2023

DANCE BRNO je taneční festival zaměřený na prezentaci a tvorbu profesionálních baletních souborů primárně českých divadelních domů. Dramaturgie festivalu se zaměřuje především na původní tvorbu, repertoárové progresivní tituly a choreografie významných evropských a světových choreografů s mimořádnou úrovní sólové či ansámblové interpretace. Představení se uskuteční v Mahenově a Janáčkově divadle.

Festival AKCENT
web | facebook
Praha / 4. 11.–13. 12. 2023

Mezinárodní festival dokumentárního divadla AKCENT se zrodil v roce 2010 z potřeby představit českému publiku divadelní formu, pro kterou se později ustálil termín „dokumentární“.

AKCENT si od počátku stanovil ambici propojovat evropské a světové tvůrce s místními divadelníky, kteří svůj divadelní výraz opírají o autentické události, příběhy či společenské postoje. 

ROZHRANÍ!
web | facebook
Brno / 29. 9.–1. 10. 2021

Živé instalace projektů studentů Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vzniklých v akademickém roce 2020/21. Na veřejných lokacích Brna se zjeví site-specific ozvěny projektů, které doposud nemohly být prezentovány veřejně a opuštěné výlohy města ožijí na několik dní uměleckými instalacemi studentů. Projekt Rozhraní bude zakončen slavnostním průvodem, končícím iniciací nových studentů Divadelní fakulty. Rozhraní je důkazem toho, že umění za poslední rok nezaniklo, ale jen se schovalo za zavřené dveře. Přišel čas tyto dveře otevřít. Rozhraní je rozehraní. Let’s play.