Festivaly

Je čas vyrazit na festival aneb Co je lepší než hodně divadla? Ještě víc divadla! Podívej se, co se právě koná a začni se těšit na první představení.

Festivaly
Polárkový dort 2023
web
Divadlo Polárka a v Björnsonův sad / 15.–17. 9. 2023

Divadlo Polárka otevře již tradičně novou sezónu festivalem Polárkový dort. Pro diváky zahraje všechny novinky na reperotáru, které za minulou sezónu vznikly.
 
V nedalekém Björnsonově sadu opět vyroste šapitó, kde se během víkendu představí nejenom Polárka, ale hlavně hostující divadla a kapely. Děti se také opět budou moci zúčastnit divadelních dílen a workshopů, které pro ně připravují lektoři.

ŠTETL FEST 2023
web | facebook
Brno / 31. 8.–3. 9. 2022

Multižánrový festival židovské kultury ŠTETL FEST nabídne během třídenního programu přednášky současných duchovních autorit judaismu, vystoupení představitelů české i světové literatury a publicistiky, divadlo, výstavy, besedy, program pro děti, a spoustu koncertů, žánrově se pohybujících od tradiční hudby po současný jazz a rap.

…příští vlna/next wave…
web | facebook
Praha 20.–28. 9. / Brno 6.–8. 10. 2023

Festival …příští vlna / next wave… je platformou pro domácí scénu alternativního divadla a umění, je příležitostí k prezentaci toho, co teprve přichází, dosud neznámého a nezavedeného odehrávajícího se na pomezí divadla a otevřeného všem jeho různým mutacím – tanečním, pohybovým, akčním, fyzickým, vizuálním a jiným. Hranice divadla překračuje i směrem k výtvarnému umění, hudbě, literatuře, filmu či novým médiím… Festival dlouhodobě mapuje performační dění v České republice prezentací a iniciací původních projektů a premiérových titulů výrazných osobností, které ovlivňují podobu současné, zejména nezávislé kultury.

Moravský podzim
web | facebook
Brno / 1.–22. 10. 2023

Moravský podzim je hudební festival klasické hudby v Brně, který se koná každoročně od roku 1966. Při svém vzniku byl přísně tematický, zahrnoval mimo koncerty a operní představení také muzikologická kolokvia.

Dance Brno 2023
web
Brno / 5.–12. 11. 2023

DANCE BRNO je taneční festival zaměřený na prezentaci a tvorbu profesionálních baletních souborů primárně českých divadelních domů. Dramaturgie festivalu se zaměřuje především na původní tvorbu, repertoárové progresivní tituly a choreografie významných evropských a světových choreografů s mimořádnou úrovní sólové či ansámblové interpretace. Představení se uskuteční v Mahenově a Janáčkově divadle.

Festival AKCENT
web | facebook
Praha / 15.–26. 11. 2023

Mezinárodní festival dokumentárního divadla AKCENT se zrodil v roce 2010 z potřeby představit českému publiku divadelní formu, pro kterou se později ustálil termín „dokumentární“. AKCENT si od počátku stanovil ambici propojovat evropské a světové tvůrce s místními divadelníky, kteří svůj divadelní výraz opírají o autentické události, příběhy či společenské postoje. 

Setkání / Encounter
web | facebook
Brno / 16. –20. 4. 2024

Posláním festivalu je dlouhodobě vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a poznávání divadelních škol, jejich studentů a pedagogů, a vzájemně si díky setkání předat své poznatky a zkušenosti z oblasti divadelní tvorby. Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER spolupracuje s řadou stěžejních brněnských divadelních scén, v jejichž prostorách realizuje jednotlivé festivalové programy, stejně tak spolupracuje s řadou významných partnerů na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

Program zahrnuje divadelní představení, diskuse, workshopy a koncerty.

Divadelní svět Brno
web | facebook
Brno / 23.–28 5. 2024

Festival Divadelní svět Brno je brněnská mezinárodní divadelní přehlídka, jejíž dramaturgie je zaměřena na české i zahraniční divadelní produkce různých forem a žánrů. Festival vznikl z iniciativy brněnských divadelních institucí (CED, NdB, Městské divadlo Brno, Divadlo Radost) a Divadelní fakulta JAMU. Organizaci zaštiťuje Národní divadlo Brno.

Loutkářská Chrudim
web | facebook
Chrudim / 28. 6.–4. 7. 2024

V roce 1951 vznikl v Chrudimi nejstarší nepřetržitě dosud trvající loutkářský festival na světě – Loutkářská Chrudim – v hlavním programu uvádí výběr toho nejlepšího z českého amatérského loutkového divadla v daném roce, který je doplňován inspirativními profesionálními inscenacemi dalšího programu s mezinárodní účastí. 

Letní filmová škola Uherské Hradiště
web | facebook
Uherské Hradiště / 26. 7.–1. 8. 2024

Letní filmová škola Uherské Hradiště je již řadu let největším nesoutěžním filmovým festivalem v České republice. Cílem akce je rozšiřovat filmový obzor členů filmových klubů a filmových nadšenců (z nich velkou část tvoří středoškolští a vysokoškolští studenti) a seznamovat je s filmovým uměním v nových a netradičních souvislostech. Filmy jsou promítány v sálech a letních kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti. Festival se neomezuje pouze na filmové projekce, ale lze navštívit i bohatý doprovodný program, a to výstavy, divadelní představení a koncerty. 

Archiv
Na prknech, dlažbě i trávě
facebook
Björnsonův sad, Provázkek.dvůr, Piazzeta u Janáčkova divadla / 24.–27. 8. 2023

Rodinný festival pouličního divadla a nového cirkusu. Tento mezidruhový festival mění prostřednictvím nejrůznějších forem umění místa pod širým nebem na živou divadelní scénu.

Festival Youngsters
web
Co.Labs / 16.–18. 6. 2023

Festival YOUNGSTERS představí tři vybrané projekty: Ateliér performance brněnské FAVU s inscenačním projektem CHCI TI NĚCO ŘÍCT, činoherní inscenaci GOODNIGHT NOBODY a mezinárodně obsazený projekt Home Being z dílny JAMU.

Součástí festivalu budou diskuse s realizačními týmy, které budou probíhat vždy po představení. Paralelně s festivalem bude probíhat workshop zaměřený na rozvoj dovedností mladých kritiků a kritiček, kteří/ré budou na základě zhlédnutých představení vytvářet kritické texty reflektující jednotlivá představení.

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v Alfa pasáži
web | facebook
Alfa pasáž / 23. 12. 2022

„Hej, mistře, vstaň bystře!“

Tradiční vánoční setkání nejen členů HaDivadla a society kolem bývalé Kavárny Švanda. Srdečně jsou zváni všichni!

Brněnský sedmnáctý
web | facebook
Brno / 17. 11. 2022

Brněnský sedmnáctý je festival, který oslavuje svobodu a demokracii, připomíná události listopadů 1939 a 1989 v Brně a v neposlední řadě podněcuje občanskou společnost k aktivnímu zájmu o aktuální dění u nás i ve světě.

Festival Sítko 2023
web | facebook
Brno / 24.–28. 5. 2023

Sítko je festival každoročně pořádaný prvním ročníkem Ateliéru Divadla a výchovy na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění.

Ve dnech 24. až 28. května roku 2023 se můžete těšit již na 21. ročník tohoto festivalu, tentokrát ve znamení Mikrosvětů. Hlavním posláním festivalu je setkání absolventů, současných studentů, pedagogů a zájemců o činnost ateliéru a příbuzných oborů.

Divadelní Flora
web | facebook
Olomouc / 11.–22. 5. 2023

DFO je mezinárodní nesoutěžní divadelní přehlídka, která se v Olomouci koná pravidelně od roku 1997. Dramaturgie festivalu se orientuje na aktuální divadelní trendy, se zaměřením na německojazyčné inscenace. Nabídka doprovodného programu se liší ročník od ročníku, zpravidla ale návštěvníkům nabízí divadlo pro děti, filmové projekce, koncerty, konference, debaty, besedy, výstavy nebo různé tvůrčí workshopy.

Olomoucké barokní slavnosti
web | facebook
Olomouc / 21. 7.–9. 9. 2022

Olomoucké Barokní Slavnosti jsou festivalem plných prožitků, skvělých interpretů, oslnivých sólistů a umělců. Posluchačům v České republice přináší jedinečný program zahrnující pestrou škálu uměleckých děl českých i zahraničních autorů, často dlouho skrytých v archivech po celé střední Evropě.

JAMŮví 2023
web | facebook
JAMU / 3.–4. 11. 2022

4. roční audiovizuálních oborů DF JAMU : JAMŮví. Ve čtyřech kategoriích se představí tvorba studentů specializací Audiovizuální tvorba a divadlo, Světelný design, Jevištní technologie a Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika.

Janáček Brno 2024
web | facebook
Brno / 1.–24. 11. 2024

Mezinárodní festival Janáček Brno – bienále, které jako jediné na světě prezentuje Leoše Janáčka přímo v místech, kde působil, žil a tvořil více než padesát let. Základem festivalu jsou operní představení domácích i zahraničních operních scén, konfrontace pojetí inscenací významných osobností i uvádění světových premiér, doposud nezveřejněných prvních verzí děl Leoše Janáčka. Festival nabízí symfonické i komorní koncerty, matiné, kolokvia, pořady pro děti, výstavy, alternativní koncerty, divadelní či filmová představení spojená se skladatelem.

Pražský divadelní festival německého jazyka
web | facebook
Praha / 9. 11.–4. 12. 2022

Festival je prestižní mezinárodní přehlídkou činoherních inscenací a divadelních projektů z celé německojazyčné oblasti, tedy Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska i Lichtenštejnska. Spolupracuje především s věhlasnými soubory a divadelními tvůrci a klade důraz na vysokou uměleckou hodnotu.

Festival PLÁCEK
facebook
Brno / 20.–22. 4. 2023

Otevřený prostor pro studenty performativních umění, kde je možné své nápady a náměty převést do živé formy, a volně o nich diskutovat. Festival tvorby studentů středních divadelních škol dneška.

Setkání-Stretnutie
web | facebook
Zlín / 24.–28. 5. 2023

Mezinárodní divadelní festival Setkání-Stretnutie se zaměřuje na konfrontaci současné inscenační tvorby v Čechách a na Slovensku. Cílem festivalu je upozornit na aktivní vztahy českých a slovenských divadel a divadelníků, tvůrčích týmů, ukázat výsledky vzájemné spolupráce, vyvolat diskusi o vzájemném dialogu české a slovenské divadelní kultury.

Pražské Quadriennale
web | facebook
Praha / 8.–18. 6. 2023

Pražské Quadriennale vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí, a umožnit tak seznámení se současnou scénografií profesionálním a začínajícím umělcům i široké veřejnosti. Výstavy, festivaly a vzdělávací programy pořádané jednou za čtyři roky podporují experimentování, networking, inovaci a budoucí spolupráci mezi umělecky činorodými autory.

MAČ 2023: čestný host Norsko
web | facebook
Divadlo Husa na provázku / 1.–31. 7. 2023

Největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení vznikl v roce 2000 v Brně a v průběhu času se rozšířil i do dalších měst. V roce 2023 proběhne 24. ročník v Brně, Ostravě a Bratislavě. MAČ zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna z nich, domácí, reprezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá písemnictví země, která je v daném roce čestným hostem. Letošním čestným hostem je Island.

Šrámkova Sobotka
web | facebook
Sobotka / 1.–8. 7. 2023

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury konaný každoročně na počest významného soboteckého rodáka básníka Fráni Šrámka. Součástí festivalu jsou odborné přednášky, autorská čtení, divadelní představení, koncerty a v neposlední řadě také dílny s předními českými umělci a odborníky. Předzvěstí Šrámkovy Sobotky se stala v roce 1947 krajová přehlídka o­chot­nic­kých souborů, iniciovaná a or­ga­ni­začně zajištěná soboteckým kulturním pra­cov­ní­kem MUDr. Aloisem Kafkou. Pokusil se tak navázat na před­válečnou tra­dici divadelních představení pořádaných zejména soboteckými studenty za účasti rodáka Fráni Šrámka.

Theatrum KUKS
web | facebook
Kuks / 23.–27. 7. 2023

Dvacet let, to už by se snad mohlo nazvat tradicí. A festival THEATRUM KUKS, to je navazování na tradici… na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu, které ze zapadlého údolí ve východních Čechách na přelomu 17. a 18. století postupně vybudoval hrabě František Antonín Špork.

Jiráskův Hronov
web | facebook
Hronov / 28. 7.–5. 8. 2023

Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla v Hronově. Název nese podle místního rodáka, spisovatele Aloise Jiráska. Festival je mezidruhový, konají se tu inscenace činoherního, pohybového či experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními se zde konají výstavy.

ROZHRANÍ!
web | facebook
Brno / 29. 9.–1. 10. 2021

Živé instalace projektů studentů Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vzniklých v akademickém roce 2020/21. Na veřejných lokacích Brna se zjeví site-specific ozvěny projektů, které doposud nemohly být prezentovány veřejně a opuštěné výlohy města ožijí na několik dní uměleckými instalacemi studentů. Projekt Rozhraní bude zakončen slavnostním průvodem, končícím iniciací nových studentů Divadelní fakulty. Rozhraní je důkazem toho, že umění za poslední rok nezaniklo, ale jen se schovalo za zavřené dveře. Přišel čas tyto dveře otevřít. Rozhraní je rozehraní. Let’s play.