Zpět na Burzu

Knihovny

Knihovna Divadelního ústavu ČR
web | facebook
Celetná 17, Praha 1

Knihovna je k dispozici všem zájemcům o divadlo od vědců a teoretiků, přes divadelní profesionály a studenty až po amatérské nadšence.

KDU je jednou z největších knihoven se zaměřením na oblast divadla. Knihovní fond obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, literatury příbuzných oborů, periodik a audiotéku. Přijďte – zaregistrujte se – bádejte.

Knihovna JAMU
web | facebook
Novobranská 3, Brno

Skladba knihovního fondu vychází z akreditovaných studijních programů divadelní a hudební fakulty (dramatická umění, taneční umění, hudební umění), k zapůjčení jsou knihy (vč. skript, divadelních her, beletrie), hudebniny, časopisy, CD, DVD, závěrečné práce. Součástí knihovny je Fond umělecké dokumentace.

Knihovna je přístupná i pro veřejnost.

Knihovna DAMU
web | facebook
Karlova 26, Praha

Knihovna Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Knihovna DAMU poskytuje výpůjční a referenční služby studentům a zaměstnancům AMU, přístupná je také i pro veřejnost s možností prezenčních výpůjček ve studovně.

Knihovna Katedry divadelních studií FF MU
web
Gorkého 7, Brno (areál FF MU)

Širokou škálu knih a časopisů vztahujících se k tématu divadla nabízí Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU (areál na Arne Nováka) a specializovaný fond najdete v Knihovně KDS FF MU.

Knihovna je přístupná i pro veřejnost.

Archiv a knihovna CED
web
Zelný trh 9, Brno

Archiv a knihovna Centra experimentálního divadla se sídlem v Divadle Husa na provázku.

Knihovna je přístupná badatelům a veřejnosti ve vybraných návštěvních hodinách po předchozí e-mailové rezervaci.

Divadelní a filmové oddělení Městské knihovny v Praze
web
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Divadelní a filmové oddělení slouží odborníkům i široké veřejnosti. Knižní fond obsahuje divadelní hry, memoárovou literaturu o hercích a tvůrcích, časopisy, sborníky, filmové scénáře, encyklopedie a slovníky či filmy na DVD. 

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea
web
Kapucínské nám. 8, Brno

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955 a spravuje sbírku teatrálií (ponejvíce moravik). V současné době pracoviště spravuje více než 87 tisíc sbírkových předmětů a odbornou specializovanou knihovnu o 14000 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům v oboru, ne laické veřejnosti.

Divadelní archivy
Divadla ČR

Informace o inscenacích, uměleckých souborech a historii divadla najdete v archivech konkrétních divadel.

Návštěva je možná po předchozí domluvě – více informací najdete na webu divadel.

Archiv Národního divadla Brno
web | facebook
Dvořákova 11, Brno

Divadelní archiv obsahuje fotografie, výstřižky, programy, plakáty, premiérové pozvánky ad. k inscenacím a umělcům NdB, dokumentaci ke koncertům, festivalům, zahraničním zájezdům NdB, výstavám, slavnostním představením, divadelním výročím, státním návštěvám ad. Dále dokumentaci k budovám, divadelní časopisy a hudební dokumentaci (notové materiály, libreta, činoherní texty).

Návštěva studovny je možná po předchozí domluvě.

Archiv Národního divadla Praha
web
Anenské náměstí č. 2, Praha

Inscenace, umělci, denní program, obrazový materiál a další informace.

Badatelská návštěva je možná pouze po předchozí e-mailové rezervaci.

Zpět na Burzu