Zpět na Burzu

Výstavy

Když hvězdy září
web
Národní muzeum v Praze / 13. 12. 2021 – 31. 12. 2022

Výstava připomíná známé a slavné, ale také třeba dnes již téměř zapomenuté hvězdy českého divadelního umění posledních dvou století. Výstava prostřednictvím toho nejlepšího a nejzajímavějšího ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea ukazuje, jakými peripetiemi procházelo za více než dvě stě let postavení divadelních tvůrců ve společnosti.

E-výstava MAHENOVO DIVADLO *140
web
NdB online / 14. 11. 2022 – 14. 3. 2023

Kdyby nebylo prvním plně elektrifikovaným divadelním domem bez záložních plynových rozvodů, obešlo by se otevření dnešního Mahenova divadla 14. listopadu 1882 standardní slavností. Technická vymoženost však přilákala odborníky i zvědavce, příznivce i odpůrce a učinila z otevření divadla senzaci a jedinečnou událost. Čím vším se pyšní budova někdejšího německého Městského, dnešního Mahenova divadla přiblíží e-výstava archivu NdB MAHENOVO DIVADLO *140.

Loutkářské umění
web
Moravské zemské muzeum / stálá expozice

Expozice čerpá z rozsáhlé loutkářské sbírky obsahující unikátní dokumenty předních marionetářských rodů a rodin, obzvláště moravských, a dále sbírky ochotnického loutkového divadla. Expozice nabízí jak typické loutky, dekorace, divadla a jiné dokumenty způsobem, který evokuje jejich divadelní funkci a historický kontext (sociální původ, společenské postavení a zázemí tvůrců, prostředí a atmosféru produkcí, konvence scénování, příznačný repertoár), tak loutky jako výtvarné artefakty neaspirující mnohdy na divadelní funkci.

Račte vstoupit do divadla
web
Moravské zemské muzeum / virtuální prohlídka

Výstava Račte vstoupit do divadla vychází z polozapomenutého fenoménu divadelních cedulí, ukazuje jejich obsahový i formální vývoj a všechny funkce, které cedule a divadelní plakát plnily a plní: ve své době sloužily jako pozvánka na představení a často i jako umělecký artefakt, v současnosti jsou jedinečným pramenem teatrologického bádání, umožňujícím přesnou rekonstrukci repertoáru divadel. Výstava je však koncipována šířeji – jako obraz divadelního života v českých zemích od 17. století, kdy vznikaly první periochy řádových scén (předchůdci pozdějších cedulí), do poloviny 20. století, s přesahy až do současnosti.

Ludvík Kundera – Hora dění
web
MZM: Dům Jiřího Gruši / prohlídka je možná po telefonické domluvě

Výstava přibližuje život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele, editora a výtvarníka Ludvíka Kundery. Výstava se skládá především z fotografií Josefa Ruszeláka a sbírkových předmětů (korespondence, fotografie, rukopisy) z Kunderovy pozůstalosti.

NaFilm
web
Národní filmové muzeum v Praze

Muzeum přibližuje fascinující svět filmu a nabízí zážitek pro děti i dospělé. Během návštěvy objevíte, jak film funguje, a poznáte jeho historii zábavnou a interaktivní formou. Originální exponáty propojují dějiny se současnými technologiemi. Stálé expozice bývají doplněny krátkodobými výstavami.

Muzeum Karla Zemana
web
Muzeum Karla Zemana v Praze

Muzeum představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Expozice mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů ve čtyřicátých letech minulého století až po díla z jeho posledního tvůrčího období. 

Filmový Barrandov – od historie k současnosti
web
Barrandov Studio / aktuálně v rekonstrukci

V rámci stálé expozice se Barrandov Studio představuje prostřednictvím kostýmů, rekvizit a dalších kuriozit. Filmpoint nabízí náhled do zákulisí filmových řemesel, konkrétně do kostymérny, maskérny a dílny, kde vznikají filmové dekorace.

eSbírky – kulturní dědictví online
web
aktuálně zveřejněno 205 654 sbírkových předmětů z 183 institucí

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů českých muzeí a galerií. Platforma slouží odborníkům, badatelům i laické veřejnosti. Obsah eSbírek tvoří zejména fotografie, audio – video nahrávky či 3D modely a je zpřístupněn bez finančního, lokálního a časového omezení.

Divadelní sbírka Národního muzea
web
Národní muzeum / pro badatele

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších hledisek. Je soustředěna především na historii divadla v Čechách a na Moravě v 19., 20. a 21. století a to jak profesionálního, tak amatérského. Sbírka obsahuje okolo 750 000 předmětů.

Zpět na Burzu
Archiv burzy
DSB: Po stopách Evy Tálské – interaktivní prohlídka DHNP
web
Provázek.dvůr / 23. 5. 2022

Divadelní svět Brno v letošním roce iniciuje vznik celovečerního dokumentu Smrti a sny Evy Tálské – portrét divadelní básnířky o přední české režisérce, jejíž tvorba je úzce spjata s Divadlem Husa na provázku a Brnem. Ve spolupráci s Českou televizí vznikl v režii Robina Kvapila ojedinělý portrét výrazné ženské osobnosti. Premiéra dokumentu se odehraje v předvečer festivalu 23. 5. v sále Divadla Husa na provázku a bude doprovázena interaktivní instalací Po stopách Evy Tálské –symbolicky odkazující na tradiční divadelní „výprodeje“ Studia Dům.

Ester Krumbachová
web
Dům umění Brno / 24. 11. 2021 – 6. 3. 2022

Monografická výstava ESTER KRUMBACHOVÁ představuje autorčinu dvacet let nepřístupnou pozůstalost. Ester Krumbachová (1923–1996) od roku 1953 pracovala jako divadelní výtvarnice – nejprve v Českých Budějovicích, později v Praze. Podílela se na mnoha výrazných filmech české nové vlny. Ester Krumbachová patří mezi klíčové osobnosti české kultury druhé poloviny dvacátého století; její charakteristický literární styl a originální výtvarný jazyk určil vizuální, dramaturgickou i režijní podobu řady českých filmů a divadelních her a ovlivnil mnoho dalších umělců.

Nika
web
Moravské zemské muzeum Brno / 11. 11. 2021 – 27. 2. 2022

Tato talentovaná absolventka brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (1973) dozrála během své divadelní praxe ve znamenitou protagonistku experimentálního pohybového herectví, svébytnou a mimořádně invenční herečku, režisérku, divadelní manažerku i pedagožku. Společně si připomeneme životní osudy Niky Brettschneidrové, neobyčejné ženy, signatářky Charty 77, které se podařilo po nucené emigraci společně s manželem Ludvíkem Kavínem vytvořit vlastní, osobité divadlo Theater Brett ve Vídni.

Výstava Ateliéru scénografie a Studia Marta
web
Studio Marta / 17. 12. 2021 – 30. 1. 2022

Oslava výročí 30 let od založení Ateliéru scénografie a znovuotevření Studia Marta s jeho zakladatelem Janem Konečným.