HaDivadlo

HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie, neodmyslitelná součást alternativního proudu českého divadla od sedmdesátých let minulého století. V roce 1974 založeno v Prostějově jako napůl amatérské Hanácké divadlo, od roku 1985 působí v Brně jako profesionální soubor začleněný společně s Divadlem Husa na provázku nejprve pod Státní divadlo Brno a poté od roku 1992 do Centra experimentálního divadla. V základech HaDivadla stojí trojice silných osobností – režisér Svatopluk Vála, dramaturg Josef Kovalčuk a o něco později příchozí herec, režisér i autor Arnošt Goldflam. Souborem během let prochází řada dalších výrazných osobností, které zde získávají prostor pro uplatnění vlastního pojetí divadla.