Slovácké divadlo

Slovácké divadlo

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti usiluje o to nabízet umělecky ambiciózní podobu oblastního repertoárového divadla. Pestrou skladbu inscenací hraných na velké scéně doplňuje alternativní dramaturgická linie SLoffÁCKÉ DIVADLO, jejíž tituly jsou uváděny v netradičních, nedivadelních prostorech. Se Slováckým divadlem opakovaně spolupracuje režijní špička (Dodo Gombár, Anna Petrželková, Martin Františák), současně však divadlo hledá i nové talenty (Tereza Říhová, Miroslav Lukačovič). Jeho uměleckou úroveň dokládají také opakované nominace na cenu Thálie (v posledních letech byli nominováni Tomáš Šulaj, Klára Vojtková, Jitka Hlaváčová, Pavlína Hejcmanová či Pavel Hromádka).

Vstupenky na všechna představení (s výjimkou inscenací Jesus Christ Superstar a Limonádový Joe) lze za zvýhodněnou cenu 150 Kč oproti klubové kartičce získat po rezervaci na e-mailové adrese  pokladna@slovackedivadlo.cz. V e-mailu je nutné zmínit, že jste členy KMDB!