Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé

Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová pestrost. Tomu odpovídá i pestrá dramaturgie, orientující se především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené. Inscenace přitom často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků. Tím vším se ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Dalším specifickým rysem je kontaktnost představení a kolektivní herecká souhra. Divadlo v Dlouhé získalo řadu ocenění odborné kritiky a neméně diváckých cen.

Vstupenky za zvýhodněnou cenu 100 Kč do 2. nebo 3. cenové zóny je možné získat na všechna představení z repertoáru (s výjimkou silvestrovských, benefičních a zadaných představení) oproti klubové kartičce a to po rezervaci na e-mailové adrese obchodni@divadlovdlouhe.cz. V e-mailu je nutné zmínit, že jste členy KMDB! Na stejné adrese je možné získat informace o zvýhodněné nabídce pro členy KMDB na následující měsíc.