Divadlo Feste

Divadlo Feste

Divadlo Feste je angažovaná kulturní platforma s těžištěm v divadelním umění. Způsob práce, divadelní žánry a dramaturgická rozhodnutí odvíjí od společensko-politických problémů, které se snaží komentovat, nahlížet nebo představovat veřejnosti. Divadlo Feste je nezávislým profesionálním divadlem působícím v Brně. Za dobu své existence uvedlo více než 40 inscenací, které prezentovalo v Brně, po celé ČR a v zahraničí. Zaměřuje se na tabuizovaná, sociální a politická témata, často pracuje s historickými momenty a postavami. Pracuje také s neherci, kteří jsou v obtížných životních situacích. Divadlo Feste propojuje svět umění se světem humanitních věd – pracuje s výzkumy daných témat (FSS MU, FF MU v Brně). Svou prací Feste usiluje o rozvoj občanské společnosti a o rozvoj zodpovědnosti a angažovanosti společnosti ve věcech kvality života.  Svou tvorbou se dlouhodobě snaží vést s publikem dialog. Divadlo Feste najdete aktuálně hrát v prostorách CO.LABS.