Horácké divadlo Jihlava

Horácké divadlo Jihlava

Horácké divadlo bylo před více než osmdesáti lety založeno jako česká profesionální scéna pro Vysočinu. Činoherní umělecký soubor na velké scéně naplňuje funkci repertoárového divadla, malá scéna se soustředí především na silná témata spojená s neotřelým inscenačním jazykem. Na obou scénách má své nezpochybnitelné místo autorská tvorba, jejíž dramaturgie se věnuje zejména ohledávání vlastních kořenů, mapuje Vysočinou jako zdroj jedinečných a inspirativních osobností a osudů. Nedílnou součástí divadla je Zkušebna, vzdělávací platforma, která slouží k prohloubení vnímání divadla jako kolektivního performativního umění. Divadelní galerie, kavárna a klub jsou další místa v divadle, kde probíhá pravidelný program.

Vstupenky na všechna představení lze za zvýhodněnou cenu 100 Kč oproti klubové kartičce získat po rezervaci na e-mailové adrese morkusova@hdj.cz. V e-mailu je nutné zmínit, že jste členy KMDB!