Zpět na Burzu

Festivaly

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v Alfa pasáži
web | facebook
Alfa pasáž / 23. 12. 2022

„Hej, mistře, vstaň bystře!“

Tradiční vánoční setkání nejen členů HaDivadla a society kolem bývalé Kavárny Švanda. Srdečně jsou zváni všichni!

Pražský divadelní festival německého jazyka
web | facebook
Praha / 9. 11.–4. 12. 2022

Festival je prestižní mezinárodní přehlídkou činoherních inscenací a divadelních projektů z celé německojazyčné oblasti, tedy Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska i Lichtenštejnska. Spolupracuje především s věhlasnými soubory a divadelními tvůrci a klade důraz na vysokou uměleckou hodnotu.

Setkání / Encounter
web | facebook
Brno / 28. 3.–1. 4. 2023

Posláním festivalu je dlouhodobě vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a poznávání divadelních škol, jejich studentů a pedagogů, a vzájemně si díky setkání předat své poznatky a zkušenosti z oblasti divadelní tvorby. Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER spolupracuje s řadou stěžejních brněnských divadelních scén, v jejichž prostorách realizuje jednotlivé festivalové programy, stejně tak spolupracuje s řadou významných partnerů na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

Program zahrnuje divadelní představení, diskuse, workshopy a koncerty.

Festival PLÁCEK
facebook
Brno / 20.–22. 4. 2023

Otevřený prostor pro studenty performativních umění, kde je možné své nápady a náměty převést do živé formy, a volně o nich diskutovat. Festival tvorby studentů středních divadelních škol dneška.

Divadelní svět Brno
web | facebook
Brno / 18.–23. 5. 2022

Festival Divadelní svět Brno je brněnská mezinárodní divadelní přehlídka, jejíž dramaturgie je zaměřena na české i zahraniční divadelní produkce různých forem a žánrů. Festival vznikl z iniciativy brněnských divadelních institucí (CED, NdB, Městské divadlo Brno, Divadlo Radost) a Divadelní fakulta JAMU. Organizaci zaštiťuje Národní divadlo Brno.

Pražské Quadriennale
web | facebook
Praha / 8.–18. 6. 2023

Pražské Quadriennale vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí, a umožnit tak seznámení se současnou scénografií profesionálním a začínajícím umělcům i široké veřejnosti. Výstavy, festivaly a vzdělávací programy pořádané jednou za čtyři roky podporují experimentování, networking, inovaci a budoucí spolupráci mezi umělecky činorodými autory.

Zpět na Burzu
Archiv burzy
Brněnský sedmnáctý
web | facebook
Brno / 17. 11. 2022

Brněnský sedmnáctý je festival, který oslavuje svobodu a demokracii, připomíná události listopadů 1939 a 1989 v Brně a v neposlední řadě podněcuje občanskou společnost k aktivnímu zájmu o aktuální dění u nás i ve světě.

Polárkový dort 2022
web
Divadlo Polárka a v Björnsonův sad / 16.–18. 9. 2022

Divadlo Polárka otevře již tradičně novou sezónu festivalem Polárkový dort. Pro diváky zahraje všechny novinky na reperotáru, které za minulou sezónu vznikly.
 
V nedalekém Björnsonově sadu opět vyroste šapitó, kde se během víkendu představí nejenom Polárka, ale hlavně hostující divadla a kapely. Děti se také opět budou moci zúčastnit divadelních dílen a workshopů, které pro ně připravují lektoři.

ŠTETL FEST 2022
web | facebook
Brno / 2.–4. 9. 2022

Multižánrový festival židovské kultury ŠTETL FEST nabídne během třídenního programu přednášky současných duchovních autorit judaismu, vystoupení představitelů české i světové literatury a publicistiky, divadlo, výstavy, besedy, program pro děti, a spoustu koncertů, žánrově se pohybujících od tradiční hudby po současný jazz a rap.

Šrámkova Sobotka
web | facebook
Sobotka / 2.–9. 7. 2022

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury konaný každoročně na počest významného soboteckého rodáka básníka Fráni Šrámka. Součástí festivalu jsou odborné přednášky, autorská čtení, divadelní představení, koncerty a v neposlední řadě také dílny s předními českými umělci a odborníky. Předzvěstí Šrámkovy Sobotky se stala v roce 1947 krajová přehlídka o­chot­nic­kých souborů, iniciovaná a or­ga­ni­začně zajištěná soboteckým kulturním pra­cov­ní­kem MUDr. Aloisem Kafkou. Pokusil se tak navázat na před­válečnou tra­dici divadelních představení pořádaných zejména soboteckými studenty za účasti rodáka Fráni Šrámka.

MAČ 2022: čestný host Island
web | facebook
Divadlo Husa na provázku / 1.–31. 7. 2022

Největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení vznikl v roce 2000 v Brně a v průběhu času se rozšířil i do dalších měst. V roce 2022 proběhne 23. ročník v Brně, Ostravě, Bratislavě, Košicích a Prešově. MAČ zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna z nich, domácí, reprezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá písemnictví země, která je v daném roce čestným hostem. Letošním čestným hostem je Island.

Letní filmová škola Uherské Hradiště
web | facebook
Uherské Hradiště / 29. 7.–4. 8. 2022

Letní filmová škola Uherské Hradiště je již řadu let největším nesoutěžním filmovým festivalem v České republice. Cílem akce je rozšiřovat filmový obzor členů filmových klubů a filmových nadšenců (z nich velkou část tvoří středoškolští a vysokoškolští studenti) a seznamovat je s filmovým uměním v nových a netradičních souvislostech. Filmy jsou promítány v sálech a letních kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti. Festival se neomezuje pouze na filmové projekce, ale lze navštívit i bohatý doprovodný program, a to výstavy, divadelní představení a koncerty. 

Loutkářská Chrudim
web | facebook
Chrudim / 30. 6.–6. 7. 2022

V roce 1951 vznikl v Chrudimi nejstarší nepřetržitě dosud trvající loutkářský festival na světě – Loutkářská Chrudim – v hlavním programu uvádí výběr toho nejlepšího z českého amatérského loutkového divadla v daném roce, který je doplňován inspirativními profesionálními inscenacemi dalšího programu s mezinárodní účastí. 

Jiráskův Hronov
web | facebook
Hronov / 29. 7.–6. 8. 2022

Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla v Hronově. Název nese podle místního rodáka, spisovatele Aloise Jiráska. Festival je mezidruhový, konají se tu inscenace činoherního, pohybového či experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními se zde konají výstavy.

Mezinárodní divadelní festival Regiony
web | facebook
Hradec Králové / 24. 6.–1. 7. 2022

Dříve festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program patří mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové. Dramaturgie festivalu nabízí průřez současnou českou divadelní scénou od amatérských souborů, přes studentská představení a nezávislé profesionální soubory po inscenace renomovaných českých scén.

Festival Sítko 2022
web | facebook
Brno / 20.–24. 5. 2022

Sítko je festival každoročně pořádaný prvním ročníkem Ateliéru Divadla a výchovy na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Letošní 20. ročník bude probíhat ve dnech 20.5. až 24.5.2021 v prostorách Divadelní fakulty JAMU.

S)plynutí je nekonečný koloběh plynutí a splývání, nikdo neví, kdy začal, nikdo neví, kdy skončí, víme jen, že s každou vteřinou přinese změnu – něco nového .Co bylo, bylo, co bude, bude a co není, může být. (s)plyňte s námi.

Moravský podzim
web | facebook
Brno / 1.–22. 10. 2023

Moravský podzim je hudební festival klasické hudby v Brně, který se koná každoročně od roku 1966. Při svém vzniku byl přísně tematický, zahrnoval mimo koncerty a operní představení také muzikologická kolokvia.

Divadelní Flora
web | facebook
Olomouc / 9.–25. 5. 2022

DFO je mezinárodní nesoutěžní divadelní přehlídka, která se v Olomouci koná pravidelně od roku 1997. Dramaturgie festivalu se orientuje na aktuální divadelní trendy, se zaměřením na německojazyčné inscenace. Nabídka doprovodného programu se liší ročník od ročníku, zpravidla ale návštěvníkům nabízí divadlo pro děti, filmové projekce, koncerty, konference, debaty, besedy, výstavy nebo různé tvůrčí workshopy.

Setkání-Stretnutie
web | facebook
Zlín / 6.–11. 6. 2022

Mezinárodní divadelní festival Setkání-Stretnutie se zaměřuje na konfrontaci současné inscenační tvorby v Čechách a na Slovensku. Cílem festivalu je upozornit na aktivní vztahy českých a slovenských divadel a divadelníků, tvůrčích týmů, ukázat výsledky vzájemné spolupráce, vyvolat diskusi o vzájemném dialogu české a slovenské divadelní kultury.

Olomoucké barokní slavnosti
web | facebook
Olomouc / 21. 7.–9. 9. 2022

Olomoucké Barokní Slavnosti jsou festivalem plných prožitků, skvělých interpretů, oslnivých sólistů a umělců. Posluchačům v České republice přináší jedinečný program zahrnující pestrou škálu uměleckých děl českých i zahraničních autorů, často dlouho skrytých v archivech po celé střední Evropě.

…příští vlna/next wave…
web | facebook
Praha 21.–27. 9. / Brno 7.–9. 10. 2022

Festival …příští vlna / next wave… je platformou pro domácí scénu alternativního divadla a umění, je příležitostí k prezentaci toho, co teprve přichází, dosud neznámého a nezavedeného odehrávajícího se na pomezí divadla a otevřeného všem jeho různým mutacím – tanečním, pohybovým, akčním, fyzickým, vizuálním a jiným. Hranice divadla překračuje i směrem k výtvarnému umění, hudbě, literatuře, filmu či novým médiím… Festival dlouhodobě mapuje performační dění v České republice prezentací a iniciací původních projektů a premiérových titulů výrazných osobností, které ovlivňují podobu současné, zejména nezávislé kultury.

JAMŮví 2023
web | facebook
JAMU / 3.–4. 11. 2022

4. roční audiovizuálních oborů DF JAMU : JAMŮví. Ve čtyřech kategoriích se představí tvorba studentů specializací Audiovizuální tvorba a divadlo, Světelný design, Jevištní technologie a Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika.

Janáček Brno 2022
web | facebook
Brno / 2.–20. 11. 2022

Mezinárodní festival Janáček Brno – bienále, které jako jediné na světě prezentuje Leoše Janáčka přímo v místech, kde působil, žil a tvořil více než padesát let. Základem festivalu jsou operní představení domácích i zahraničních operních scén, konfrontace pojetí inscenací významných osobností i uvádění světových premiér, doposud nezveřejněných prvních verzí děl Leoše Janáčka. Festival nabízí symfonické i komorní koncerty, matiné, kolokvia, pořady pro děti, výstavy, alternativní koncerty, divadelní či filmová představení spojená se skladatelem.

Festival AKCENT
web | facebook
Praha / 16.–27. 11. 2022

Mezinárodní festival dokumentárního divadla AKCENT se zrodil v roce 2010 z potřeby představit českému publiku divadelní formu, pro kterou se později ustálil termín „dokumentární“. AKCENT si od počátku stanovil ambici propojovat evropské a světové tvůrce s místními divadelníky, kteří svůj divadelní výraz opírají o autentické události, příběhy či společenské postoje. 

Theatrum KUKS
web | facebook
Kuks / 24.–28. 8. 2022

Dvacet let, to už by se snad mohlo nazvat tradicí. A festival THEATRUM KUKS, to je navazování na tradici… na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu, které ze zapadlého údolí ve východních Čechách na přelomu 17. a 18. století postupně vybudoval hrabě František Antonín Špork.

Dance Brno 2021
web
Brno / 18.–23. 10. 2021

DANCE BRNO 2021 je taneční festival zaměřený na prezentaci a tvorbu profesionálních baletních souborů českých divadelních domů. Dramaturgie festivalu se zaměřuje především na původní tvorbu, repertoárové progresivní tituly a choreografie významných evropských a světových choreografů s mimořádnou úrovní sólové či ansámblové interpretace. Představení se uskuteční v Mahenově a Janáčkově divadle.

ROZHRANÍ!
web | facebook
Brno / 29. 9.–1. 10. 2021

Živé instalace projektů studentů Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vzniklých v akademickém roce 2020/21. Na veřejných lokacích Brna se zjeví site-specific ozvěny projektů, které doposud nemohly být prezentovány veřejně a opuštěné výlohy města ožijí na několik dní uměleckými instalacemi studentů. Projekt Rozhraní bude zakončen slavnostním průvodem, končícím iniciací nových studentů Divadelní fakulty. Rozhraní je důkazem toho, že umění za poslední rok nezaniklo, ale jen se schovalo za zavřené dveře. Přišel čas tyto dveře otevřít. Rozhraní je rozehraní. Let’s play.