CO.LABS

I am normal: example no. 3

Vstupenky
50 min.
bez přestávky
autor: Juraj Augustín
režie: Juraj Augustín
premiéra: 21. 02. 2020

Tanečně-pohybové dílo hraničící s výtvarnou instalací, performance a happeningem. Když se pro tvůrce stane divadelní prostor limitujícím. Ten totiž u diváka přirozeně generuje očekávání tradičního divadelního vztahu divák-účinkující. Nedivadelní prostor, ve kterém si divák sám určí svoji pozici a roli v prostoru jako jeden z prostředků k dosažení netradičního divadelního zážitku. Zrod projektu se neodvíjí od tématu, ale od konkrétních tvůrců, kteří jsou v projektu zapojení. Projekt I am normal je teze zastřešující několik projektů (examples). Jedním z nich je i celovečerní pohybová inscenace s názvem I am normal: example no. 3

www.iamnormal.cz

Partnerem inscenace je Moravská galerie v Brně.