BuranTeatr

I am normal: example no. 3

Vstupenky
50 min.
bez přestávky
13. 10. 2020 / 19.30
03. 11. 2020 / 19.30
autor: Juraj Augustín
režie: Juraj Augustín
premiéra: 21. 02. 2020

Jsme divadelníci, kteří se rozhodli poskytnout divákům ne tak úplně divadelní zážitek. Protože naše práce hraničí s výtvarnou instalací, performance nebo happeningem, považujeme divadelní prostor za limitující. Ten totiž u diváka přirozeně generuje očekávání tradičního divadelního vztahu divák-účinkující. My volíme pro naši práci nedivadelní prostor, ve kterém si divák sám určí svoji pozici a roli v prostoru.

Zrod projektu se neodvíjí od tématu, ale od lidí, kteří jsou v projektu zapojení. V pohybové sekci týmu pracujeme s obyčejností a civilními gesty, které transformujeme do našeho jazyka. Ondra Kalužák, který je opět tvůrcem zvukové složky, chce pracovat s tichem. Anička Laborová, která dělá light design, chce svítit pomocí meotarů. A Síma Vaškovičková chce prostě udělat vernisáž.

Projekt I am normal je teze zastřešující několik projektů (examples). Jedním z nich je celovečerní pohybová inscenace s názvem I am normal: example no. 3

Představení se hraje v prostoru Pražákova paláce Moravské galerie v Brně.