CO.LABS

LO.VE!

autoři: Petr Novák, Kateřina Lukáčová
režie: Petr Novák, Kateřina Lukáčová
premiéra: 25. 10. 2019

„Říká se ‚jednoho dne’ a nezdá se to blízko. Jednotlivé etapy vztahu dvou lidí v časové chronologii. Čtyři fáze vztahu jako východisko pro otázky soužití dvou lidí. Setkání, okouzlení, všednodennost, odcházení. Z chaosu světa do intimity vztahu dvou a potom dál – na věčnost. Potřebujeme se, chceme se, potkáme se?“

LO.VE! souborné dílo, kde se dramatická akce vytváří souhrou působení tance, filmu, hudby a kostýmu. Film je scénografickým prvkem, který dokresluje atmosféru, spoluutváří prostředí a rámuje choreografii a fyzickou akci. Složky nejsou nadřazené, ale vzájemně se podporují, tvoří organický celek, systém, organismus.