Ensemble Opera Diversa

Magnum mysterium

Vstupenky
40 min.
bez přestávky
27. 06. 2024 / 20.00
autor: Miloš Štědroň
režie: Tomáš Studený
premiéra: 26. 06. 2022

Věkové doporučení KMDB: 10+

Komorní opera Miloše Štědroně, inspirovaná životem J. G. Mendela, zakladatele genetiky a jednoho z nejvýznamnějších světových vědců, měla svou premiéru při příležitosti 200. výročí Mendelova narození.

Miloš Štědroň, skladatel a muzikolog, který je autorem hudby mj. i k populární Baladě pro banditu, zkomponoval tento operní apokryf na vlastní libreto, v němž spojuje fiktivní komentáře se skutečnými událostmi a texty ze života pozdějšího starobrněnského opata. Tato vícevrstevnatost se odráží jak v nadsázce samotného děje, tak i v hudebním uchopení látky. Promluvy postav se vesměs odvíjejí v ironizující rovině včetně typické Štědroňovy úsečně lakonické hudební řeči. V kontrastu s tím je J. G. Mendel jedinou vážnou postavou, jejímž protějškem je zde v duchu barokní opery a oratoria také role svědka (testo – historicus).

Poznej Johana Gregora Mendela díky opeře!