Ensemble Opera Diversa

Miniopery Jiřího Bulise

Vstupenky
autor: hudba: Jiří Bulis, libreta: Miloš Černoušek, Alexandr Ivanovič Vveděnský (v překladu Václava Daňka)
režie: Kateřina Křivánková, Hudební aranže a nastudování: Dada Klementová
premiéra: 29. 06. 2023

Věkové doporučení KMDB: 13+

V roce 2023 e to třicet let, kdy brněnskou nezávislou divadelní scénu opustil hudebník a skladatel Jiří Bulis (1946–1993), jehož jméno je úzce spjato například s brněnským HaDivadlem či Divadlem Husa na provázku. Bulis se však nevěnoval pouze skládání scénické hudby a divadelních šansonů, ale také hudbě klasické. Ensemble Opera Diversa premiérově uvádí tři dochované skladatelovy divadelní miniopery pro HaDivadlo s názvy Guma, Smrtipot a Balada o čtyřech holkách, panně a plukovníkovi. Všechny tři miniopery spojuje nejen osobnost skladatele, ale také fakt, že byly v 80. letech součástí divadelních inscenací tehdejšího prostějovského Hanáckého divadla (nyní HaDivadla). Společná je jim také svébytná hudební a divadelní poetika snoubící melancholické polohy s jistým nadhledem a humorem tak, jak je v hudebním díle Jiřího Bulise typické.