Ensemble Opera Diversa

Návrat

Vstupenky
40 min.
bez přestávky
autor: Miloš Štědroň
režie: Tomáš Studený
premiéra: 27. 06. 2024

Operní skeč Miloše Štědroně Návrat – František Sušil v rodném Rousínově, inspirovaná životem Františka Sušila, moravského teologa, římskokatolického kněze a sběratele lidových písní, kterou Ensemble Opera Diversa plánuje uvést ve světové premiéře v roce 220. výročí Sušilova narození.

Situaci kolem Sušilovy návštěvy v rodném Rousínově nám kromě Historica (již pravidelné postavy v autorových operách) přiblíží také nervózní Starosta, připravující uvítání, dvě klevetivé Baby z Rousínova, malý Janáček za doprovodu maminky, Tercet zpívající hanácká příjmení a Lokomotiva. Vznikl průsečík několika uměleckých osudů, který krom typické Štědroňovy hudební řeči (úsečné, lakonické, užívající dle potřeby principy recitativu, ale i různých dobových popěvků) nepostrádá navýsost potřebný groteskní náhled na hudbu, operu a svět kolem nás – v souvislostech a kontextech.

Je příjemnější významné osobnosti poznat díky krátké operní skeči, než číst dlouhé články v učebnici!