Klub mladých diváků Brno

Světem divadla: Japonské divadlo

90 min.
bez přestávky

Edice populárně naučných přednášek napříč historií divadla – a tedy i lidstva. Od mladých divadelníků pro mladé diváky. Klub mladých diváků Brno pro své členy i všechny další zájemce.

KMDB čtvrtky. Vstup volný, stačí přijít, ale budeme rádi za potvrzení účasti v tomto formuláři.

Přednáška se uskuteční na Studiu HaDivadla a povede ji studentka divadelní vědy Kristýna Loužecká.

Přednáška se uskuteční na Studiu HaDivadla a povede ji dramaturgyně a ilustrátorka Sára Matůšová.

Japonské divadelní umění se vždy vyhýbalo realistické nápodobě skutečnosti a kladlo důraz na symboličnost, náznak a obraznost (Lucie Boháčková a Vlasta Winkelhöferová, kniha Vějíř a meč, 1987).

Proč se japonské divadlo tolik liší od našeho evropského divadelního kontextu? Jak bychom měli o japonském divadle uvažovat a měli bychom si z něj brát inspiraci?

Přednáška z cyklu Světem divadla se bude věnovat přehledu všech čtyř japonských tradičních divadelních forem: od nejstaršího lyrického divadla nó, komické mezihry kjógenu, po loutkové divadlo bunraku a městské divadlo kabuki. 

Kromě historického přehledu a videoukázek je věnován prostor především pro reflexi každé z forem a hledání podob s evropským divadlem.